• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 915065800

Skład Rady Rodziców

  • -

Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu:

  1. Przewodnicząca – Pani Monika Jańczak
  2. Wiceprzewodnicząca –  Pani Marta Antoniewicz
  3. Skarbnik – Pani Katarzyna Małek – Stebnicka

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Publicznego Żłobka w Przecławiu:

  1.  Przewodnicząca – Pani Natalia Awiżyn
  2.  Członek – Pan Wiktor Kowalczyk
  3. Członek – Pani Marta Młynarczyk

Do pobrania: regulamin rady rodziców