• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Przewidywane osiągnięcia dziecka na koniec stycznia

 • -

Przewidywane osiągnięcia dziecka na koniec stycznia

Temat tygodnia „W krainie bajek”

Dziecko:

 • Próbuje odgrywać role bohaterów znanych bajek
 • Wyraża spontanicznie swój stosunek emocjonalny do przedstawianych treści
 • Wypowiada się na temat różnic między bajkowym kotem a prawdziwym
 • Odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu

 

Temat tygodnia „Bal karnawałowy”

Dziecko:

 • Odgaduje kogo przedstawia przebrana postać w stroju karnawałowym
 • Czerpie radość ze wspólnych zabaw i uważnie słucha poleceń nauczyciela
 • Segreguje przedmioty zgodnie z podanym kryterium
 • Zna znaczenie słowa „bal”

 

Temat tygodnia „Dzień babci i dzień dziadka”

Dziecko:

 • Używa zwrotów określających stopień pokrewieństwa: np. babcia, dziadek
 • Wyraża swoje uczucia do rodziców i bliskich
 • Słucha krótkich wierszyków i próbuje odtwarzać ich treść
 • Odczuwa satysfakcję i radość z obdarowywania bliskich samodzielnie wykonanymi upominkami

 

Temat tygodnia „Kto tu mieszka?”

Dziecko:

 • Łączy obrazki w logicznie pasujące pary: zwierzę- jego dom
 • Wykonuje zadania zgodnie z poleceniem
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela
 • Wypełnia wyklejanką z plasteliny kontur narysowanego przedmiotu (karmnik dla ptaków)