• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 915065800

Informacje dla Nowych Rodziców

  • -

Informacje dla Nowych Rodziców

Informacje dla Nowych Rodziców:

1.Umowy

Umowy będą umieszczone na stronie przedszkola w dniu 06.09.2018 r .

Umowa wchodzi w życie 03.09.2018 r .

Umowy można odebrać 06.09.18 r u wychowawców grup w 2 egzemplarzach. Prosimy o dostarczenie jednego, podpisanego egzemplarza umowy do kuchni przedszkola do dnia 10.09.2019 r. Proszę o wchodzenie do kuchni  głównym wejściem od strony placu zabaw.

Uwaga!!!!!!!

Umowę do podpisania odbieramy u wychowawców grup, ale odnosimy bezpośrednio do kuchni do Pani Wiktorii.(ze względu na RODO).

W przypadku, gdy Rodzic nie dostarczy podpisanej umowy w do dnia 10.09.2018 r firma zaprzestanie podawania posiłku dziecku od dnia 11.09.2018 r

2.Formuła rozliczenia

Poniżej podaję Państwu formułę rozliczenia za miesiąc wrzesień (dotyczy tylko nowych rodziców)

20 dni roboczych x11 zł=220 zł

Płatności do 5-go każdego miesiąca. Ze względu na nowych Rodziców w przypadku braku wpłaty odsetki w tym miesiącu będą naliczane od dnia 07.09.2018 r.

3.Konto do płatności za catering:

Podaję konto do rozliczeń dla nowych Rodziców:

Dieta Care Agnieszka Zielińska 72-006 Mierzyn Rolnicza 11a

Konto 23 1020 4795 0000 9002 0380 7625

Przypominamy ,iż nieobecności zgłaszamy do 7.30 tylko i wyłącznie na adres mailowy: dietacare @interia.pl

W tym miesiącu odsetki za brak płatności będą naliczane od dnia 07.09.18 r

 4.Zgłoszenia nieobecności dzieci

Zgłoszenia telefoniczne oraz smsowe  nie będą uznawane. Nie będą również brane pod uwagę zgłoszenia po godzinie 7.30. 

dietacare@interia.pl, natomiast nieścisłości w rozliczeniach- ewentualne pomyłki pod

nr tel.503 705 494 od poniedziałku do piątku w godz.12.00-16.00  u P. Wiktorii.

pozdrawiam ,Agnieszka Zielińska