• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 915065800 Przedszkole

Ubezpieczenie grupowe NNW

  • -

Ubezpieczenie grupowe NNW

Szanowni rodzice!

Rada rodziców Przedszkola Publicznego w Przecławiu informuje o konieczności ubezpieczenia Państwa pociech od następstw nieszczęśliwych wypadków. W wyniku poszukiwań firmy ubezpieczeniowej, realizującej przedszkolne ubezpieczenia grupowe NNW wyłoniono, zdaniem Rady Rodziców ofertę najkorzystniejszą firmy AVIVA w wariancie za kwotę 33zł na rok ubezpieczenia.

Najważniejsze informacje o zakresie i sumach ubezpieczenia zaprezentowano w tabeli poniżej:

Zakres i warunki ubezpieczenia powstałe
w Następstwie Nieszczęśliwych Wypadków
Suma w zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu (liczone procentowo) 15 000 zł
Pobyt w szpitalu 50 zł / dzień
Koszt leczenia 1 500 zł
Koszt rehabilitacji 2 000 zł
Koszt operacji plastycznych 5 000 zł
Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 3 dni) 5 000 zł
Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony nie przebywał w szpitalu) 700 zł
Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 19 000 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 15 000 zł
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 2 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa 100 zł
Wyczynowe uprawianie sportów – w tym sportów walki (uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza szkołą np. w klubach sportowych) TAK
Ochrona ubezpieczonego 1 rok / cały świat / 24h na dobę
Pomoc assistance 1 rok / Polska / 24h na dobę

Pieniądze w kwocie 33zł, bardzo prosimy wpłacać w trybie pilnym (obecne ubezpieczenie obowiązuje do dnia 30.09.2018 roku) do Pań w grupach do których uczęszczają Państwa dzieci.

Ci z Państwa, którzy nie chcą aby ich dzieci objęte zostały ubezpieczeniem grupowym na rok szkolny 2018/19, proszeni są o wypełnienie stosownych oświadczeń znajdujących się w sekretariacie.

W imieniu Rady Rodziców
Przedszkola Publicznego w Przecławiu
Przewodnicząca Rady Rodziców
Paulina Gąsiorowska