• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Pani Aneta Pietrzak Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu

  • -

Pani Aneta Pietrzak Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu

Pani Aneta Pietrzak jest nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem pedagogicznym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi na różnych etapach kształcenia. Jest autorem wielu programów:
1. Wspomaganie rozwoju dzieci – Metoda Dramy na różnych etapach edukacji przedszkolnej.
2. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci – zabawy teatralne.
3. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym.
Jest absolwentką Studium Nauczycielskiego.
Na WSH TWP w Szczecinie ukończyła licencjat z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej a na Uniwersytecie Szczecińskim magistra z pedagogiki ogólnej. Ukończyła studia podyplomowe z „Zarządzania oświatą i „ Diagnozę i terapię pedagogiczną” na WSH w Szczecinie. Ustawicznie się dokształca i zdobywa wiedzę jako metodyk. Posiada przygotowania metodyczne do prowadzenia zajęć: metodą Dramy, metodą Marii Montessori, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodą Rocławskiego, Odimienną Metodą I. Majchrzak oraz Metodą Krakowską. Zdobyła również uprawnienia do pracy „Edukacją przez ruch” wg Metody Doroty Dziamskiej i Kinezjologii Edukacyjnej Metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się w muzykoterapii i bajkoterapii, jest autorem cyklu wykładów o tej tematyce. Ale jej zamiłowania skłaniają się ku matematyce. Ukończyła szkolenia I i II stopnia do prowadzenia „Dziecięcej matematyki” prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej, oraz cykl szkoleń z tego zakresu. Sama też jest praktykiem i zbiera własne doświadczenia poprzez pracę z dziećmi. Wspiera dzieci z trudnościami w uczeniu matematyki.
Przedszkole, którego jest obecnie dyrektorem to przedszkole ukierunkowane na rozwój dzieci przez edukację matematyczną i muzyczną.
Swoja pasję do matematyki i muzyki próbuje rozpowszechniać wśród przyszłych nauczycieli. Jako wykładowca akademicki WSH w Szczecinie uczy jak w prosty i zrozumiały sposób wprowadzać dzieci w świat sztuki. Jako metodyk i terapeuta pokazuje w jaki sposób za pomocą muzyki, dramy i tekstów literackich pomagać dzieciom przezwyciężyć strach, wycofanie i trudności wieku dorastania.
Posiada certyfikaty do prowadzenia kadr w oświacie jak również awansu i oceny pracy nauczycieli w kontekście reformy oświaty i zmian w Karcie Nauczyciela w 2018r.
Zainteresowania i hobby: taniec (klasa C), choreografia – układy własne na potrzeby pracy, łyżwiarstwo figurowe – w stopniu zaawansowanym, muzyka: gitara.
Zawsze w swojej pracy życzliwa, uśmiechnięta i pogodnie nastawiona do życia. Pełna ciepła i optymizmu.