• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 915065800

Pani Magdalena Jabłońska wicedyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu

  • -

Pani Magdalena Jabłońska wicedyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu

Pani Magdalena Jabłońska jest nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem w pracy pedagogicznej. Ukończyła 5 letnie studia magisterskie o kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna” na WSH TWP. Ponadto stale doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia m.in.

– „Jak wspomagać rozwój mowy, słuchu i motoryki – metoda logorytmiki”
– „Edukacja matematyczna dzieci część I i II” – według koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
– „Konstruowanie gier matematycznych dzieci” – według koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
– „Matematyka, rytm i logika”
– „Drama jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą”
– „Znajomość psychologii dziecka 5 i 6 letniego podstawą wspierania ucznia w drodze do sukcesów szkolnych”
– „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci” – na podstawie metod aktywnego słuchania muzyki wg Bati Strauss
– „Aktywne formy słuchania muzyki”
– „Program promujący zdrowie emocjonalne małego dziecka”- „Przyjaciele Zippiego”
– „Edukacja przez ruch – Doroty Dziamskiej”
– „Warsztaty Montessori”
– „Asertywny nauczyciel”, „Trening asertywności”
– „Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju”
– „Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?”
– „Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu”
Jest osoba pogodną i optymistycznie nastawioną do życia. Praca z najmłodszymi jest jej powołaniem i przynosi jej ogromną radość i satysfakcję. Obserwowanie tego, jak dzieci pokonują nowe trudności, jak się zmieniają i rozwijają utwierdzają ją w przekonaniu o sensie jej pracy.
W swojej pracy często odnosi się do pedagogiki zabawy, gdyż to właśnie zabawa jest główną, naturalną aktywnością przedszkolaków.
Czas wolny spędza na spacerach z psem, czytaniu książek oraz treningach piłki siatkowej. Lubi teatr i góry.