• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze listopad – Śliweczki

  • -

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze listopad – Śliweczki

Zmierzenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad

Temat 1: Moja rodzina.

• wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną
• rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych
• rozwijanie empatii wobec członków rodziny
• rozwijanie umiejętności wypowiadania si e na określony temat
• kształtowanie poczucia rytmu
• rozwijanie aktywności twórczej
• rozwijanie umiejętności wokalnych
• rozwijanie świadomości własnego ciała
• kształtowanie pojęcia „para”
• rozwijanie słownictwa czynnego

Temat 2. Mój dom

• poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu
• rozwijanie intuicji geometrycznej
• posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
• rozwijanie spostrzegania wzrokowego
• rozwijanie mowy i myślenia
• rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa
• wzbogacanie słownictwa czynnego

Temat 3. Moje prawa i obowiązki

• kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania
• segregowanie przedmiotów wg pokreślonej cechy
• rozwijanie wypowiedzi słownych
• rozwijanie doświadczeń sensorycznych
• określanie położenia w przestrzeni
• rozwijanie sprawności manualnych

Temat 4 Moje zdrowie i bezpieczeństwo

• wdrażanie do dbania o własne zdrowie
• utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112
• rozwijanie wypowiadania się na określony temat
• rozwijanie słuchu muzycznego
• propagowanie zdrowego żywienia
• rozwijanie umiejętności liczenia
• rozwijanie umiejętności szeregowania
• rozwijanie postawy prozdrowotnej
• propagowanie zdrowego stylu życia
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania
• utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie