• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 915065800

Kadra Przedszkola Publicznego w Przecławiu

  • -

Kadra Przedszkola Publicznego w Przecławiu

„Jestem nie po to, aby mnie kochali, i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.

                                                                                                                          Janusz Korczak

Naszą kadrę pedagogiczną tworzy grupa wykształconych, przyjaznych dzieciom, kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą atmosferę i wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów wpływających na osobowość dziecka. Pod jego opieką dziecko spędza często więcej czasu niż z własnymi rodzicami. Wierzymy, że wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i umiejętności naszych wychowawców wpływają na każdą sferę rozwoju dziecka (rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny oraz intelektualny).

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe oraz systematycznie dokształcają się, korzystając z różnych form doskonalenia metodycznego. Posiadają dużą wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka i innowacji pedagogicznych. Ważne są dla nas nowatorskie metody nauczania, dlatego realizujemy koncepcję Planu Daltońskiego oraz innowację pedagogiczną z zakresu języka angielskiego. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe metody pracy z dzieckiem. Szczególną uwagę zwracamy na aktywność dziecka, rozwijanie jego postawy twórczej oraz efektywną naukę poprzez dobrą zabawę.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody m.in.:

Metodę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca Matematyka”, Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metodę Weroniki Sherborne,  Metodę C. Orffa, Metodę P. Denissona (kinezjologia edukacyjna), Pedagogikę zabawy KLANZA, Aktywne słuchanie muzyki Battii Strauss, techniki parateatralne, zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze, a także zabawy i ćwiczenia relaksacyjne.

W codziennej pracy w naszym przedszkolu wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci rozbudzając ich aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości.