• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe marzec – Gruszeczki

  • -

Treści programowe marzec – Gruszeczki

Zamierzenia edukacyjne marzec 2019 grupa Gruszki

 

 Tydzień I : ,,Czy to siostra , czy to brat, kolorowy z nimi świat’’

-Utrwalenie pojęcia ,,para”

-Uświadomienie pojęcia pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny -Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym -Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy

 

Tydzień II ,,Wiosna zaraz tu przybędzie ,kolorowo będzie wszędzie”

-Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin -Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wczesna wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku

-Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych , bogacenie słownictwa

 

Tydzień III „Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór” -Zachęcanie do obserwacji świata przyrody ,dostrzeganie bieżących zmian -Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych

-Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych

 

Tydzień IV ,, Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem”

-Dostrzeganie zmian we własnej osobie

-Nabywanie coraz dojrzalszych cech kompetencji społecznej

-Doskonalenie budowania wypowiedzi na konkretny temat