• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe maj – Jabłuszka

  • -

Treści programowe maj – Jabłuszka

Tydzień I – Polska to mój dom

Ilustrowanie ruchem treści piosenki, reagowanie ruchem na zmiany tempa.

Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi.

Reagowanie na umówione sygnały.

Rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody.

Zachęcanie do odpoczywania na łonie natury.

Poznanie zawodu dyrygenta.

Rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych.

Doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiązywania zagadek słuchowych.

Zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych.

 

Tydzień II – W krainie muzyki

Kształtowanie przynależności do rodziny.

Uwrażliwianie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka.

Doskonalenie umiejętności liczenia.

Zabawy figurami geometrycznymi.

Podawanie nazwy swojej miejscowości.

Rozpoznawanie i podawanie nazw budynków charakterystycznych dla swojej miejscowości.

Kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.

Budzenie przywiązania do swojego kraju.

Poznanie flagi – symbolu narodowego.

Kształtowanie oraz wzmacnianie mięśni stóp i nóg, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała.

Poznanie godła – symbolu narodowego.

 

Tydzień III – Wrażenia i uczucia

– rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć

– doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania

– wzbogacanie wiedzy na temat Kosmosu

– zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem

– kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii

– zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem

– doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek

– czerpanie radości ze wspólnej zabawy

 

Tydzień IV – Święto mamy i taty

– dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka

– rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców

– podawanie nazw członków rodziny

– zauważanie fizycznych podobieństw

– ukazanie codziennych obowiązków domowych

– zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach

– wdrażanie do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań

– zachęcania do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich