• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 915065800

Informacje dla Rodziców dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2019/2020

  • -

Informacje dla Rodziców dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2019/2020

Informacje dla nowych Rodziców:

1. Prosimy o dostarczenie zaświadczeń lekarskich dotyczących alergii dzieci do dnia 13.09.2019r.

     Zaświadczenie może być wystawione przez lekarza rodzinnego.

Bezpłatne konsultacje dietetyka dla Rodziców Dzieci uczęszczających do placówki po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Proszę o umawianie się na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00 pod nr telefon 503 705 494 na dogodny termin.

2. Nieobecności dzieci zgłaszamy na adres mailowy: dietacare@interia.pl (adres mailowy bez zmian) do godziny 7.30.

     Brak informacji o nieobecności dziecka powoduje naliczenie stawki żywieniowej.

3. Ważna informacja zmiana nr konta, na które wpłacamy należności za catering.

      Nr konta: 55 2490 0005 0000 4530 2553 3178.

      Odbiorca: Dieta Care Agnieszka Zielińska 72-006 Mierzyn Rolnicza 11a

4. Umowy na świadczenie usług cateringowych będą dostępne na stronie żłobka/przedszkola od dnia 02.09.2019r.

      Prosimy o wydrukowanie i podpisanie umów w dwóch egzemplarzach oraz dostarczenie ich do Dieta Care w następujący   sposób:

– od 03.09.2019 – 05.09.2019 r w godzinach 8.00 – 9.00 oraz 15.00 – 16.00 do pani Wiktorii (tak samo jak w przypadku paragonów fiskalnych), lub

– poprzez wrzucenie umowy w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się w holu przedszkola.(podpisanej – Umowy Catering)

( wyciąganie umów z urny zakończone protokołem) lub

– zwróceniem umów w zamkniętych kopertach na zebraniach Rodziców wychowawcom grup.

      Uwaga!

Ostateczny termin oddania podpisanej umowy – 06.09.2019 r. Termin ten jest nieprzekraczalny. W sytuacji niedostarczenia umowy do dnia 06.09.2019 r firma zaprzestanie podawania posiłku dziecka od 09.09.2019 r.

Rodzice dzieci żłobkowych, którzy są zaproszeni na zebrania Rodziców 12.09.2019, prosimy o włożenie umowy w zamkniętej kopercie (z dopiskiem-Kuchnia) do urny lub dostarczenie jej do P. Wiktorii w wyznaczonych dniach i godzinach.

      Uwaga!!

Urna jest przeznaczona tylko i wyłącznie do umów na świadczenie usług cateringowych. Podpisany egzemplarz umowy przez osobę umocowaną przez Dieta Care będzie można odebrać przy odbiorze paragonów fiskalnych wydawanych przez Panią Wiktorię, o czym zostaniecie Państwo poinformowani sms-ami.

5. Ogólna formuła wyliczeń za posiłki dziecka na podstawie września i października :

      Wrzesień:

           21-liczba dni roboczych we wrześniu

          11 zł –stawka żywieniowa za jeden dzień

          21x 11=231 zł      231 zł- np. kwota płatna do 5-go września za miesiąc wrzesień

      Październik:

          23-liczba dni roboczych w październiku 23

          23×11=253 zł

          Od kwoty 253 zł odejmujemy liczbę dni nieobecnych dziecka w miesiącu wrześniu x 11 zł,

          Np. dziecka nie było w miesiącu wrześniu 7 dni , wiec wyliczamy

          253 zł -11×7=253-77=176 zł

      Uwaga!

Proszę pamiętać, że podany wyżej przykład jest przykładowym modelem. W przypadku każdego z Państwa dzieci, ze względu na różną ilość dni nieobecnych , kwoty do zapłaty będą się różniły. W przypadku dzieci wcześniej uczęszczających do placówki, kwoty mogą uwzględniać nadpłaty lub niedopłaty za poprzedni okres.

Informację o kwocie do zapłaty otrzymujecie Państwo drogą sms-ową między ostatnim dniem miesiąca, a trzecim dniem nowego miesiąca.

      Uwaga!

Kwota do zapłaty dla Rodziców dzieci nowo przyjętych do placówki:

          Wrzesień – 231 zł do 5 września 2019 r

6. Wszelkie nieścisłości finansowe, proszę wyjaśniać z intendentem p. Wiktorią od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00 pod nr telefonu: 503 705 494.

7. Prosimy o samodzielne nieodliczanie kwot za posiłki dziecka, bardzo to utrudnia pracę biurową.

8. Przy przelewach, proszę o wskazanie imienia, nazwiska dziecka, grupy do której dziecko uczęszcza, wskazanie miesiąca, którego dotyczy płatność, np. Katarzyna Nowak , grupa Malinki, miesiąc wrzesień 2019.

9. Uwaga!

Rodzice , którzy chcą odebrać obiad proszeni są o sms informujący na nr telefonu: 503 705 494

do godziny 11.00. W tym przypadku obiady są wydawane w godzinach 12.00-15.30.

 

     Z wyrazami szacunku, Agnieszka Zielińska tel.698 630 124 ( tel. w sprawach ważnych).

                                   Intendent P. Wiktoria tel. 503 705 494.