• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe listopad – Śliweczki

 • -

Treści programowe listopad – Śliweczki

Treści programowe realizowane w listopadzie

Tydzień I: Mój dom

 • rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
 • kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
 • uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu
 • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny
 • doskonalenie umiejętności liczenia

Tydzień II: Moje miasteczko

 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych
 • usprawnianie percepcji wzrokowej
 • kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
 • wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

Tydzień III: Dawno, dawno temu

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie
 • wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach

Tydzień IV: Bawimy się w króla i królową

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • rozwijanie motoryki dużej i małej
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej