• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Treści programowe marzec – Jeżynki

  • -

Treści programowe marzec – Jeżynki

TREŚCI PROGRAMOWE – MARZEC, GRUPA JEŻYNKI
Jak wygląda nasza planeta
wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez zabawy oparte na naturalnej potrzebie ruchu
kształtowanie umiejętności dostrzegania uczuć innych ludzi, wczuwania w czyjąś sytuację
organizowanie doświadczeń, pomagających dzieciom w kształtowaniu świadomości własnego „ja”
wdrażanie do uważnego słuchania, reagowanie na humor zawarty w utworach
zachęcanie dzieci do pogłębienia wiedzy o otaczającym świecie przyrody przez obserwowanie i analizowanie najbliższego otoczenia
W świecie roślin i zwierząt
doskonalenie umiejętności samoobsługowych
kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt oraz roślin
kształtowanie postaw prospołecznych
kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie
rozbudzanie zainteresowania światem przyrody
Tam gdzie Słońce, księżyc i gwiazdy
wyrabianie nawyku dbania o zachowanie prawidłowej postawy ciała
kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami i godzenia się z porażką
wdrażanie do zgodnego współdziałania z dziećmi w zabawie
poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń
Kiedy Ziemia źle się czuje
rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych
wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym
kształtowanie umiejętności społecznych (uważne słuchanie dorosłych i dzieci, zgodna zabawa z innymi, rozumienie oraz wykonywanie prostych poleceń, zwracanie się do nauczyciela w razie potrzeby, porządkowanie po sobie miejsca zabawy)
kształtowanie postaw proekologicznych
kształtowanie umiejętności segregowania i klasyfikowania odpadów
kształtowanie umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk przyrodniczych
rozwijanie wyobraźni muzycznej