• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Propozycje zabaw dla Śliweczek – 27.03.2020r

  • -

Propozycje zabaw dla Śliweczek – 27.03.2020r

Jestem dzielnym ekologiem!

Zabawa dydaktyczna z nagrodami.

Przygotowujemy kosz, pudełko lub kapelusz z karteczkami, na których zapisane są zdania prawdziwe i nieprawdziwe, oraz drugi z przygotowanymi odznakami. Dziecko losuje karteczki. Rodzic odczytuje zdania na wylosowanych karteczkach i prosi o określenie, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy – fałszywe. Dzieci podają odpowiedź w ustalony sposób, np. prawda – klaskanie, fałsz – tupanie nogami. Za każdą poprawną odpowiedź gracz otrzymuje jeden punkt. Po zebraniu np. trzech punktów dziecko losuje odznakę. Wraz z odznaką każde dziecko otrzymuje tytuł ekobohatera.

Przykładowe zdania:

Szkło można wywieźć do lasu.

Ptaki jedzą tylko reklamówki.

Wodę i prąd trzeba oszczędzać.

Śmieciarki nie są nam potrzebne.

Papier, szkło i plastik trzeba segregować.

Rośliny lubią zanieczyszczone powietrze.

Śmieci same się sprzątają.

Trzeba dbać o świeże powietrze.

CEL: dziecko

-zna i posługuje się niektórymi pojęciami związanymi z ekologią

– zadaje pytania, aby zaspokoić ciekawość

Znikające śmieci

Zabawa rozwijająca pamięć i koncentrację.

Układamy pojedyncze przedmioty związane z tematyką zajęć w ostatnim tygodniu (np. butelkę plastikową, reklamówkę, słoik, jabłko, doniczkę). Prosimy o zapamiętanie ich liczby i ułożenia, a następnie o zamknięcie oczu. Zmienia liczbę i kolejność przedmiotów. Na hasło: Czego brakuje i co nie pasuje? – dziecko próbuje nazwać brakujące elementy i odtworzyć początkowy układ.

CEL: dziecko

-bierze udział w zainicjowanej zabawie, przestrzega zasad

– odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne