• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Kadra Przedszkola Publicznego w Przecławiu

  • -

Kadra Przedszkola Publicznego w Przecławiu

„Jestem nie po to, aby mnie kochali, i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.

                                                                                                                          Janusz Korczak

 

Naszą kadrę pedagogiczną tworzy grupa wykształconych, przyjaznych dzieciom, kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą atmosferę i wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów wpływających na osobowość dziecka. Pod jego opieką dziecko spędza często więcej czasu niż z własnymi rodzicami. Wierzymy, że wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i umiejętności naszych wychowawców wpływają na każdą sferę rozwoju dziecka (rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny oraz intelektualny).

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe oraz systematycznie dokształcają się, korzystając z różnych form doskonalenia metodycznego. Dwoje nauczycieli posiada wykształcenie logopedyczne, a troje kontynuuje naukę na studiach podyplomowych na kierunkach diagnoza i terapia pedagogiczna oraz integracja sensoryczna. Posiadają dużą wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka i innowacji pedagogicznych. Ważne są dla nas nowatorskie metody nauczania, dlatego realizujemy koncepcję Planu Daltońskiego oraz innowację pedagogiczną z zakresu języka angielskiego. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe metody pracy z dzieckiem. Szczególną uwagę zwracamy na aktywność dziecka, rozwijanie jego postawy twórczej oraz efektywną naukę poprzez dobrą zabawę.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody m.in.:

– Metodę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca Matematyka”

– Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

– Metodę Weroniki Sherborne, 

– Metodę C. Orffa,

– Metodę P. Denissona (kinezjologia edukacyjna),

– Pedagogikę zabawy KLANZA,

– Aktywne słuchanie muzyki Battii Strauss,

– techniki parateatralne, zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze, a także zabawy i ćwiczenia relaksacyjne.

W codziennej pracy w naszym przedszkolu wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci rozbudzając ich aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości.