• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Piszemy listy Jabłuszka

  • -

Piszemy listy Jabłuszka

Realizując krąg tematyczny: Jak przekazujemy informacje – 3 listopada Jabłuszka napisały listy do …

pani dyrektor.
Listy włożyliśmy do koperty i poszliśmy na pocztę kupić znaczek. Zaadresowaną kopertę wrzuciliśmy do skrzynki.

Teraz czekamy na listonosza, który dostarczy list do adresata.