• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Okres adaptacyjny

Okres adaptacyjny w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu będzie 29,30 i 31 sierpnia 2018r. od godz. 9.30 do godz. 11.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


 • -

Wyliczenia – sierpień żłobek

Witam Państwa,

Poniżej podaję sposób wyliczenia opłaty  za posiłki Państwa Dzieci w  miesiącu:

Sierpień:

220X10=220 zł

Legenda:

22-liczba dni roboczych w miesiącu sierpniu (1- 31)

10 zł-dzienna stawka żywieniowa

Odliczenie nieobecności z miesiąca czerwca:

Ilość dni w jakim dziecko było nieobecne x 10 zł

Przykład:

Dziecka nie było 2 dni:

220-2X10=220-20=200 zł, czyli kwota do zapłaty wynosi 200 zł


 • -

 • -

 • -

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Dyrektor Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu, informuje o zmianie wysokości stawki żywieniowej za każdy dzień pobytu dziecka w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu na 11,00 zł. od dnia 1 września 2018r. ( zgodnie z Uchwałą nr XLIV/476/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w prowadzonym przez Gminę Kołbaskowo Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu)


 • -

 • -

Urlop

Sekretariat Przedszkola Publicznego i Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu zamknięty w dniach od 16 lipca do 27 lipca 2018r.


 • -

 • -

 • -