• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 915065800
  • -

Pani Aneta Pietrzak Dyrektor Przedszkola Publicznego i Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu

Pani Aneta Pietrzak jest nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem pedagogicznym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi na różnych etapach kształcenia. Jest autorem wielu programów:
1. Wspomaganie rozwoju dzieci – Metoda Dramy na różnych etapach edukacji przedszkolnej.
2. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci – zabawy teatralne.
3. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym.
Jest absolwentką Studium Nauczycielskiego.
Na WSH TWP w Szczecinie ukończyła licencjat z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej a na Uniwersytecie Szczecińskim magistra z pedagogiki ogólnej. Ukończyła studia podyplomowe z „Zarządzania oświatą i „ Diagnozę i terapię pedagogiczną” na WSH w Szczecinie. Ustawicznie się dokształca i zdobywa wiedzę jako metodyk. Posiada przygotowania metodyczne do prowadzenia zajęć: metodą Dramy, metodą Marii Montessori, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodą Rocławskiego, Odimienną Metodą I. Majchrzak oraz Metodą Krakowską. Zdobyła również uprawnienia do pracy „Edukacją przez ruch” wg Metody Doroty Dziamskiej i Kinezjologii Edukacyjnej Metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się w muzykoterapii i bajkoterapii, jest autorem cyklu wykładów o tej tematyce. Ale jej zamiłowania skłaniają się ku matematyce. Ukończyła szkolenia I i II stopnia do prowadzenia „Dziecięcej matematyki” prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej, oraz cykl szkoleń z tego zakresu. Sama też jest praktykiem i zbiera własne doświadczenia poprzez pracę z dziećmi. Wspiera dzieci z trudnościami w uczeniu matematyki.
Przedszkole, którego jest obecnie dyrektorem to przedszkole ukierunkowane na rozwój dzieci przez edukację matematyczną i muzyczną.
Swoja pasję do matematyki i muzyki próbuje rozpowszechniać wśród przyszłych nauczycieli. Jako wykładowca akademicki WSH w Szczecinie uczy jak w prosty i zrozumiały sposób wprowadzać dzieci w świat sztuki. Jako metodyk i terapeuta pokazuje w jaki sposób za pomocą muzyki, dramy i tekstów literackich pomagać dzieciom przezwyciężyć strach, wycofanie i trudności wieku dorastania.
Posiada certyfikaty do prowadzenia kadr w oświacie jak również awansu i oceny pracy nauczycieli w kontekście reformy oświaty i zmian w Karcie Nauczyciela w 2018r.
Zainteresowania i hobby: taniec (klasa C), choreografia – układy własne na potrzeby pracy, łyżwiarstwo figurowe – w stopniu zaawansowanym, muzyka: gitara.
Zawsze w swojej pracy życzliwa, uśmiechnięta i pogodnie nastawiona do życia. Pełna ciepła i optymizmu.

 


  • -

Pani Magdalena Jabłońska wicedyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu

Pani Magdalena Jabłońska jest nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem w pracy pedagogicznej. Ukończyła 5 letnie studia magisterskie o kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna” na WSH TWP. Ponadto stale doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia m.in.
– „Jak wspomagać rozwój mowy, słuchu i motoryki – metoda logorytmiki”
– „Edukacja matematyczna dzieci część I i II” – według koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
– „Konstruowanie gier matematycznych dzieci” – według koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
– „Matematyka, rytm i logika”
– „Drama jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą”
– „Znajomość psychologii dziecka 5 i 6 letniego podstawą wspierania ucznia w drodze do sukcesów szkolnych”
– „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci” – na podstawie metod aktywnego słuchania muzyki wg Bati Strauss
– „Aktywne formy słuchania muzyki”
– „Program promujący zdrowie emocjonalne małego dziecka”- „Przyjaciele Zippiego”
– „Edukacja przez ruch – Doroty Dziamskiej”
– „Warsztaty Montessori”
– „Asertywny nauczyciel”, „Trening asertywności”
– „Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju”
– „Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?”
– „Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu”
Jest osoba pogodną i optymistycznie nastawioną do życia. Praca z najmłodszymi jest jej powołaniem i przynosi jej ogromną radość i satysfakcję. Obserwowanie tego, jak dzieci pokonują nowe trudności, jak się zmieniają i rozwijają utwierdzają ją w przekonaniu o sensie jej pracy.
W swojej pracy często odnosi się do pedagogiki zabawy, gdyż to właśnie zabawa jest główną, naturalną aktywnością przedszkolaków.
Czas wolny spędza na spacerach z psem, czytaniu książek oraz treningach piłki siatkowej. Lubi teatr i góry.