• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole
  • -

Kadra Przedszkola Publicznego w Przecławiu

„Jestem nie po to, aby mnie kochali, i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.

                                                                                                                          Janusz Korczak

 

Naszą kadrę pedagogiczną tworzy grupa wykształconych, przyjaznych dzieciom, kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą atmosferę i wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów wpływających na osobowość dziecka. Pod jego opieką dziecko spędza często więcej czasu niż z własnymi rodzicami. Wierzymy, że wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i umiejętności naszych wychowawców wpływają na każdą sferę rozwoju dziecka (rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny oraz intelektualny).

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe oraz systematycznie dokształcają się, korzystając z różnych form doskonalenia metodycznego. Dwoje nauczycieli posiada wykształcenie logopedyczne, a troje kontynuuje naukę na studiach podyplomowych na kierunkach diagnoza i terapia pedagogiczna oraz integracja sensoryczna. Posiadają dużą wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka i innowacji pedagogicznych. Ważne są dla nas nowatorskie metody nauczania, dlatego realizujemy koncepcję Planu Daltońskiego oraz innowację pedagogiczną z zakresu języka angielskiego. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe metody pracy z dzieckiem. Szczególną uwagę zwracamy na aktywność dziecka, rozwijanie jego postawy twórczej oraz efektywną naukę poprzez dobrą zabawę.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody m.in.:

– Metodę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca Matematyka”

– Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

– Metodę Weroniki Sherborne, 

– Metodę C. Orffa,

– Metodę P. Denissona (kinezjologia edukacyjna),

– Pedagogikę zabawy KLANZA,

– Aktywne słuchanie muzyki Battii Strauss,

– techniki parateatralne, zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze, a także zabawy i ćwiczenia relaksacyjne.

W codziennej pracy w naszym przedszkolu wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci rozbudzając ich aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości.

 


  • -

Pani Aneta Pietrzak Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu

Pani Aneta Pietrzak jest nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem pedagogicznym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi na różnych etapach kształcenia. Jest autorem wielu programów:
1. Wspomaganie rozwoju dzieci – Metoda Dramy na różnych etapach edukacji przedszkolnej.
2. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci – zabawy teatralne.
3. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym.
Jest absolwentką Studium Nauczycielskiego.
Na WSH TWP w Szczecinie ukończyła licencjat z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej a na Uniwersytecie Szczecińskim magistra z pedagogiki ogólnej. Ukończyła studia podyplomowe z „Zarządzania oświatą i „ Diagnozę i terapię pedagogiczną” na WSH w Szczecinie. Ustawicznie się dokształca i zdobywa wiedzę jako metodyk. Posiada przygotowania metodyczne do prowadzenia zajęć: metodą Dramy, metodą Marii Montessori, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodą Rocławskiego, Odimienną Metodą I. Majchrzak oraz Metodą Krakowską. Zdobyła również uprawnienia do pracy „Edukacją przez ruch” wg Metody Doroty Dziamskiej i Kinezjologii Edukacyjnej Metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się w muzykoterapii i bajkoterapii, jest autorem cyklu wykładów o tej tematyce. Ale jej zamiłowania skłaniają się ku matematyce. Ukończyła szkolenia I i II stopnia do prowadzenia „Dziecięcej matematyki” prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej, oraz cykl szkoleń z tego zakresu. Sama też jest praktykiem i zbiera własne doświadczenia poprzez pracę z dziećmi. Wspiera dzieci z trudnościami w uczeniu matematyki.
Przedszkole, którego jest obecnie dyrektorem to przedszkole ukierunkowane na rozwój dzieci przez edukację matematyczną i muzyczną.
Swoja pasję do matematyki i muzyki próbuje rozpowszechniać wśród przyszłych nauczycieli. Jako wykładowca akademicki WSH w Szczecinie uczy jak w prosty i zrozumiały sposób wprowadzać dzieci w świat sztuki. Jako metodyk i terapeuta pokazuje w jaki sposób za pomocą muzyki, dramy i tekstów literackich pomagać dzieciom przezwyciężyć strach, wycofanie i trudności wieku dorastania.
Posiada certyfikaty do prowadzenia kadr w oświacie jak również awansu i oceny pracy nauczycieli w kontekście reformy oświaty i zmian w Karcie Nauczyciela w 2018r.
Zainteresowania i hobby: taniec (klasa C), choreografia – układy własne na potrzeby pracy, łyżwiarstwo figurowe – w stopniu zaawansowanym, muzyka: gitara.
Zawsze w swojej pracy życzliwa, uśmiechnięta i pogodnie nastawiona do życia. Pełna ciepła i optymizmu.