• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl zlobek@kolbaskowo.pl
 • 915065800 (Przedszkole) 605442440 (Żłobek)
 • -

Nieczynny sekretariat Żłobka

Szanowni Państwo

W dniach 10 i 13 lipca 2020r. Publiczny Żłobek Gminny będzie nieczynny dla interesantów z powodu trwającego remontu. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie spraw drogą mailową na adres: zlobek@kolbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 605-442-440.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 


 • -

Nieczynny sekretariat żłobka.

Szanowni Państwo

Dnia 9 lipca 2020r.  sekretariat Publicznego Żłobka Gminnego jest zamknięty z powodu remontu.

Za utrudnienia przepraszamy. 

 


 • -

Żłobek- rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Szanowni Rodzice

W związku z przyjęciem dziecka do placówki na nowy rok szkolny 2020/21  prosimy o wypełnienie umowy wraz z załącznikami  (2 egzemplarze) i dostarczenie jej do placówki w dniach od 8  lipca do 22 lipca.

Umowę można złożyć w sekretariacie żłobka ( wejście od strony palcu zabaw) w godzinach od 8:30 -13:30 lub wysłać pocztą na adres żłobka tj. Publiczny Żłobek Gminny Przecław 120, 72-005 Przecław. 

Umowa żłobek 2020 2021


 • -

Żłobek- rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Szanowni Rodzice

Informujemy, iż z przyczyn technicznych wszelkie informacje dotyczące dalszego postępowania związanego z przyjęciem dziecka do placówki na nowy rok szkolny 2020/21 zostaną udostępnione na stronie internetowej żłobka dnia 8 lipca 2020r. 


 • -

Żłobek- rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Szanowni Rodzice

Informujemy, iż wszelkie informacje dotyczące dalszego postępowania związanego z przyjęciem dziecka do placówki na nowy rok szkolny 2020/21 zostaną udostępnione na stronie internetowej żłobka dnia 6 lipca 2020r. 

 


 • -

Informacja o rozliczeniach wyżywienia- Publiczny Żłobek Gminny

Szanowni Państwo,

      Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, czasach pandemii z olbrzymimi stratami finansowymi, na szczęście na razie bez ubytków zdrowotnych.

      Ze względu na restrukturyzację firmy w trudnych czasach, mam na myśli przesunięcie pracowników z jednych stanowisk pracy, na inne stanowiska pracy, jesteśmy zmuszeni do zmian w komunikacji miedzy Dieta Care, a Rodzicami.

Chcielibyśmy po długiej przerwie przystąpić do wzajemnych rozliczeń, miedzy Stronami.

      Informujemy, że w pierwszej kolejności rozliczymy Rodziców dzieci, obecnie uczęszczających do placówki, w drugiej kolejności Rodziców, których dzieci nie będą już uczęszczały do placówki-tych Rodziców, którzy złożyli wypowiedzenia.

      Prosimy wszystkich Rodziców, którzy zamierzają złożyć wypowiedzenia na catering, aby wysyłać je skanem na adres mailowy dietacare@interia.pl

     Wypowiedzenie wysłane skanem powinny być podpisane niebieskim długopisem, a następnie wysłane na adres listem pocztowym (z potwierdzeniem wysłania) na adres pocztowy Dieta Care przedszkole/żłobek Przecław 120, 72-005, Przecław. Zgodnie z &10 punktem 3 umowy na catering, przypominamy, iż wszelkie oświadczenia Rodziców, z wyjątkiem o nieobecnościach, dokonywane mogą być wyłącznie do biura Dieta Care Przecław 120, 72-005 Przecław.

Proszę zwrócić uwagę na adres wysyłania wypowiedzeń umów.

Zgodnie z umową, tylko na ten adres wysyłamy wypowiedzenia.

     Do końca sierpnia będą rozliczeni wszyscy pozostali Rodzice. W rozliczeniach proszę uwzględnić odsetki ustawowe za opóźnienia w płatnościach za catering dzieci.

     W sytuacji, kiedy płatność nie będzie się zgadzała, proszę o maila z prośbą o kontakt. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Państwem. Niestety ze względu na zmiany strukturalne w firmie, nie będziemy pełnili dyżuru pod telefonem, tak, jak było to dotychczas. W tej kwestii, proszę o zrozumienie.

     Pozdrawiam, Agnieszka Zielińska, Dieta Care


 • -

Rusza nabór do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu

Szanowni Państwo,

Rusza nabór do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu

 

16 czerwca 2020 r. rozpoczynamy nabór na wolne miejsca do Publicznego Żłobka Gminnego
w Przecławiu.

Rodzice, składają wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poprzez stronę naboru https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/zlobek/

 

Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz ze skanem załączników należy przesłać
w systemie elektronicznym na stronie naboru tj. https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/zlobek/

Wzory dokumentów znajdują się na stronie naboru w zakładce dokumenty.

W związku z panującą epidemią proszę nie dostarczać oryginałów dokumentów do żłobka. Wszystkie dokumenty należy załączyć na stronie internetowej naboru.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt poprzez adres e-mail zlobek@kolbaskowo.pl

lub telefonicznie 605 442 440

Wnioski składa się w terminie od 16 czerwca do 26 czerwca.

Warunki i kryteria rekrutacji na rok szkolny na 2020/2021 określa REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA GMINNEGO W PRZECŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA GMINNEGO W PRZECŁAWIU

na rok szkolny 2020/2021

16 czerwca – 26 czerwca – Rekrutacja do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu. Rodzice, składają wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym (wniosek wraz załącznikami (skan lub zdjęcie)) składamy elektronicznie na stronie naboru tj. https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/zlobek/

2 lipca – opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Publicznego Żłobka Gminnego
w Przecławiu na rok szkolny 2020/2021 na stronie internetowej naboru oraz bramie wejściowej do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.


 • -

Nowe dane teleadresowe

W związku ze zmianą organizacji placówki Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu informujemy o nowym numerze telefonu 605-442-440 oraz o nowym adresie e-mail: zlobek@kolbaskowo.pl

 

 


 • -

Rusza nabór do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu

Szanowni Państwo,
Rusza nabór do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu

W dniach 10– 15 czerwca – Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w przypadku chęci kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej w następnym roku, zobowiązani są złożyć deklarację o kontynuowaniu opieki i edukacji w żłobku.
16 czerwca 2020 r. rozpocznie się nabór na wolne miejsca do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.

Rodzice, składają wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poprzez stronę naboru https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/zlobek/ 

Wydrukowany, podpisany wniosek wraz ze skanem załączników należy przesłać w systemie elektronicznym na stronie naboru tj. https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/zlobek/ 

W związku z panującą epidemią proszę nie dostarczać oryginałów dokumentów do żłobka. Wszystkie dokumenty należy załączyć na stronie internetowej naboru.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt poprzez adres e-mail zlobek@kolbaskowo.pl

Wnioski składa się w terminie od 16 czerwca do 26 czerwca.

Warunki i kryteria rekrutacji na rok szkolny na 2020/2021 określa REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA GMINNEGO W PRZECŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA GMINNEGO W PRZECŁAWIU na rok szkolny 2020/2021

10 czerwca – 15 czerwca – Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w przypadku chęci kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej w następnym roku, zobowiązani są złożyć deklarację o kontynuowaniu opieki i edukacji w żłobku.

16 czerwca – 26 czerwca – Rekrutacja do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu. Rodzice, składają wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym (wniosek wraz załącznikami (skan lub zdjęcie) składamy elektronicznie na stronie naboru tj. https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/zlobek

2 lipca – opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu na rok szkolny 2020/2021 na stronie internetowej naboru oraz bramie wejściowej do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.

 

 


 • -

Żłobek- nowy adres e-mail

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w związku z ze zmianą organizacji placówki Publicznego Żłobka Gminnego z uwagi na fakt nieposiadania numeru telefonu prosimy kierować wszystkie zapytania na nowy adres e-mail żłobka zlobek@kolbaskowo.pl