• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl zlobek@kolbaskowo.pl
 • 915065800 (Przedszkole) 605442440 (Żłobek)
 • -

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, czasach pandemii z olbrzymimi stratami finansowymi,
na szczęście na razie bez ubytków zdrowotnych.

               Ze względu na restrukturyzację firmy w trudnych czasach, mam na myśli przesunięcie pracowników z jednych stanowisk pracy, na inne stanowiska pracy, jesteśmy zmuszeni do zmian
w komunikacji miedzy Dieta Care,  a Rodzicami.

Chcielibyśmy po długiej przerwie przystąpić do wzajemnych rozliczeń, miedzy Stronami.

Informujemy, że w pierwszej kolejności rozliczymy Rodziców dzieci, obecnie uczęszczających do placówki, w drugiej kolejności Rodziców, których dzieci nie będą już uczęszczały do placówki-tych Rodziców, którzy złożyli wypowiedzenia.

Prosimy wszystkich Rodziców, którzy zamierzają złożyć wypowiedzenia na catering, aby wysyłać je skanem na adres mailowy dietacare@interia.pl

Wypowiedzenie wysłane skanem powinny być podpisane niebieskim długopisem, a następnie wysłane na adres listem pocztowym (z potwierdzeniem wysłania) na adres pocztowy  Dieta Care przedszkole/żłobek Przecław 120, 72-005, Przecław. Zgodnie z &10 punktem 3 umowy na catering, przypominamy, iż wszelkie oświadczenia Rodziców, z wyjątkiem o  nieobecnościach, dokonywane mogą być wyłącznie do biura Dieta Care Przecław 120, 72-005 Przecław.

Proszę zwrócić uwagę na adres wysyłania wypowiedzeń umów.

 Zgodnie z umową, tylko na ten adres wysyłamy wypowiedzenia.

Do końca sierpnia będą rozliczeni wszyscy pozostali Rodzice. W rozliczeniach proszę uwzględnić odsetki ustawowe za opóźnienia w płatnościach za catering dzieci.

W sytuacji, kiedy płatność nie będzie się zgadzała, proszę o maila z prośbą o kontakt. W takiej sytuacji  skontaktujemy się z Państwem. Niestety ze względu na zmiany strukturalne w firmie, nie będziemy pełnili  dyżuru pod telefonem, tak, jak było to dotychczas. W tej kwestii, proszę o zrozumienie.

      Pozdrawiam,  Agnieszka Zielińska, Dieta Care


 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -