• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole
  • -

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzic/prawny opiekun zobowiązują się do zgłaszania tego faktu do godz. 7:30 w dniu nieobecności

pod numerem telefonu 605-442-440 

lub e-mail: zlobek@kolbaskowo.pl