• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl zlobek@kolbaskowo.pl
 • 915065800 (Przedszkole) 605442440 (Żłobek)
 • -

 • -

Zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

W dniu 16.09.2020 o godz.17:10 odbędzie się zebranie z Dyrektorem Przedszkola.

Na zebranie zapraszamy przedstawicieli trójek grupowych.

 

Z powodu epidemii COVID-19 prosimy o zachowanie obowiązujących standardów bezpieczeństwa:

– rodzic zobowiązany jest do przyjścia w maseczce,

– wszystkich zebranych obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości.


 • -

Zmiana terminu zebrania – Grupa Jagódki

Drodzy Rodzice

Zebranie z rodzicami odbędzie się dnia 17.09.2020 o godz 17.00

 

Z powodu epidemii COVID-19 prosimy o zachowanie obowiązujących standardów bezpieczeństwa:

– na zebranie przychodzi jeden z rodziców/opiekunów,

– rodzic zobowiązany jest do przyjścia w maseczce,

– wszystkich zebranych obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości.


 • -

Zajęcia dodatkowe

W związku z okresem pandemii oraz zaleceniami GIS, informujemy, iż zajęcia dodatkowe zostają wstrzymane do odwołania.

Prowadzone będą zajęcia z rytmiki – każda grupa osobno.

 


 • -

 • -

Kontakt

W związku z okresem pandemii zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw drogą e-mailową lub telefoniczną:

sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl

91 5065800


 • -

Nowe grupy

Uwaga Rodzice, proszę zapoznać się ze zmianami w grupach przedszkolnych:

Jeżynki – to grupa nowo przyjętych dzieci

Poziomki – to grupa nowo przyjętych dzieci

Malinki – to grupa nowo przyjętych dzieci i 4 latki z Malinek

Jabłuszka – to grupa Jeżynek z zeszłego roku

Śliwki – bez zmian

Gruszki – bez zmian

Jagódki – to grupa Jabłuszek z zeszłego roku

Truskawki – bez zmian oraz dzieci z Poziomek z zeszłego roku

Brzoskwinki – bez zmian oraz dzieci z Malinek z zeszłego roku

Borówki – bez zmian oraz dzieci z Poziomek z zeszłego roku

Jagódki – to grupa Jabłuszek z zeszłego roku


 • -

Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy Rodziców na zebrania organizacyjne z wychowawcami grup.

Z powodu epidemii COVID-19 prosimy o zachowanie obowiązujących standardów bezpieczeństwa:

– na zebranie przychodzi jeden z rodziców/opiekunów,

– rodzic zobowiązany jest do przyjścia w maseczce,

– wszystkich zebranych obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości.

Spotkania odbywać się będą w holu przedszkola, o godzinie 17.00 w następujący terminach:

Grupa Jeżynki – 1 września

Grupa Poziomki – 2 września

Grupa Malinki – 3 września

Grupa Jabłuszka – 8 września

Grupa Śliwki – 4 września

Grupa Gruszki – 7 września

Grupa Jagódki – 10 września

Grupa Truskawki – 14 września

Grupa Brzoskwinki – 15 września

Grupa Borówki – 11 września


 • -

Plan zajęć adaptacyjnych

Informujemy, że 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek), w godzinach:  9.30-10.10 (Grupa I Jeżynki)10.30-11.10 (Grupa II Poziomki),   11.30-12.10 (Grupa III Malinki) na placu zabaw przedszkola, odbędzie się Dzień otwarty dla dzieci wraz z ich opiekunami i wychowawczyniami.

W związku z okresem pandemii oraz zaleceniami GIS, informujemy, iż obowiązują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w związku z COVID 19. Na zajęcia adaptacyjne przychodzi tylko 1 rodzic i przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe oraz nikt z osób wspólnie zamieszkujących z dzieckiem nie jest objęty kwarantanną, ani nie pozostaje w izolacji.

Serdecznie zapraszamy


 • -

Otwarcie przedszkola od 1.09.2020r

Szanowni Rodzice,

Dnia 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Obostrzenia związane z pandemią i wynikające z nich wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, nakładają na placówkę znaczne ograniczenia.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przecławiu nr 19/2020 z dnia  27.08.2020r – Rodzic jest zobowiązany do złożenia do dnia 1 września włącznie, następujących dokumentów:

PLIK DO POBRANIA

Załącznik nr 1 -Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

PLIK DO POBRANIA:

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Rodzica -Opiekuna prawnego

Powyższe dokumenty należy wydrukować, podpisać i złożyć w miejscu pomiaru temperatury lub w sekretariacie przedszkola w dniu 1 września.

Ponadto, osoby upoważnione do odbioru dziecka – odbierające je sporadycznie z przedszkola, zobowiązane są do każdorazowego wypełnienia odrębnego Oświadczenia osoby upoważnionej do odbioru dziecka uczęszczającego do przedszkola, który stanowi Załącznik nr 1 do Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola Publicznego w Przecławiu:

PLIK DO POBRANIA:

Oświadczenie osoby upowaznionej do odbioru dziecka uczęszczajacego do przedszkola

 

Prosimy również obowiązkowo zapoznać się z Procedurami zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu w okresie stanu epidemii.

Dostępne w plikach poniżej

 Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu

Procedura-bezpieczeństwa-Przedszkola 27.08.2020r

 

Postępowanie-w-przypadku-podejrzenia-zakażenia 27.08.2020r

 

Procedura-szybkiej-komunikacji-z-rodzicami 27.08.2020

 

Procedury-przyprowadzania-i-odbioru-dziecka-wyłącznie-przez-rodzica-27.08.2020

 

Procedury-przebywania-dzieci-na-świeżym-powietrzu 27.08.2020