• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

 • -

Rozstrzygnięcie konkursu „Bocian zwiastun wiosny”

Mamy przyjemność poinformować, iż wszystkie zgłoszone prace konkursowe były twórcze i niezwykłe. Z tego też powodu, komisja konkursowa uznała, że wszyscy uczestnicy otrzymują I miejsce. Gratulujemy talentu i twórczego umysłu…

Organizatorzy 🙂


 • -

Życzenia Wielkanocne

                                                              


 • -

Konkurs recytatorski „Wierszomania”

3 kwietnia 2019r w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się XII edycja konkursu recytatorskiego pn. „Wierszomania”, której organizatorem jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Policach. W tej edycji nasze przedszkole reprezentowały Zuzia i Lenka. Dziewczynki pięknie wyrecytowały przygotowane wiersze; Lena utwór pt. „Mali strażnicy przyrody” – Jana Kasperkowiaka oraz Zuzia wiersz pt. „Robimy porządki” – autor nieznany.

Gratulujemy Dziewczynkom pierwszych sukcesów na dużej scenie oraz Rodzicom tak zdolnych i wspaniałych pociech.

 


 • -

X Przegląd Twórczości Przedszkolnej „ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM ZA PAN BRAT”

W Pałacu Młodzieży w Szczecinie odbyła się X jubileuszowa edycja Miejskiego Przeglądu Twórczości Przedszkolnej „Ze śpiewem i tańcem za pan brat”. Współorganizatorem tego wydarzenia było Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. Nasze przedszkole reprezentowała Klara z grupy „Śliweczek”. Bez tremy i z uśmiechem na twarzy zaśpiewała piosenkę Natalii Kukulskiej „Puszek Okruszek”. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i słodki upominek. Natomiast każda placówka otrzymała dyplom, statuetkę kota oraz książkę pt. „Zwierzokracja”, która opowiada o tym ,że zwierzęta są ważne. Dziękujemy Klaro za wspaniały występ!                                                                                                 

                                                     Wychowawczyni grupy „Śliweczek” Anna Stefanowska


 • -

 • -

Uwaga Rodzice!

Szanowni Rodzice, informujemy Państwa, iż 25 marca rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Przecławiu na rok szkolny 2019/2020.


 • -

Uwaga Rodzice!

Spotkanie Rodziców dzieci 6-letnich z Dyrektorem przedszkola odbędzie się

12.03.2019r (wtorek) o godzinie 17.00 w holu przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu


 • -

 • -

Rekrutacja do Przedszkola 2019/2020r

25 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020.

Na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie nabór do:
1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu
1) Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/deklarację kontynuacji.

Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wszystkich kryteriów poniżej), należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Kryteria ustawowe:
– Wielodzietność rodziny kandydata
– Niepełnosprawność kandydata
– Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
– Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
– Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
– Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
– Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe:

1) rodzice (opiekunowie prawni), pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne
lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt;
ZAŁĄCZNIKI:
* dokument potwierdzający fakt samotnego wychowywania dziecka
* dokument potwierdzający w formie zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie z uczelni lub szkoły o nauce w systemie dziennym/aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym/aktualne zaświadczenie o opłacaniu składek KRUS

2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i aktualne na dzień składania wniosku rozliczanie przez rodziców
(opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko, podatku dochodowego
od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; -5 pkt;
ZAŁĄCZNIKI:
* aktualne dokumenty potwierdzające fakt miejsca zamieszkania dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczania
podatku od dochodów fizycznych przez rodzica (opiekuna prawnego) aktualnego na dzień składania deklaracji
(np. ZAP 3/kopia złożonego rocznego zeznania podatkowego)

3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, punkcie przedszkolnym,
w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane
przedszkole – 8 pkt;

ZAŁĄCZNIKI:
* oświadczenie rodzica
2) Rodzice sprawdzają wyniki klasyfikacji (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
3) Rodzice składają oświadczenie woli o przyjęcie dziecka do placówki
4) Rodzice sprawdzają listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

 

Informacja - rekrutacja 2019-2020

 

Harmonogram rekrutacji przedszkola 2019-2020