• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Rekrutacja do Przedszkola 2020/2021

30 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 i potrwa do 21 kwietnia 2020r.

Nabór  prowadzony będzie do następujących placówek:

 1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie 
 2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
 3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
 4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu
 5. Przedszkola Publicznego w Przylepie

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru

http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym uruchomiliśmy funkcjonalność, która pozwala Rodzicom na wysłanie dokumentów (wniosków, zaświadczeń, oświadczeń) elektronicznie do przedszkola pierwszego wyboru, za pomocą strony http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/ Funkcjonalność dostępna jest na koncie zakładanym automatycznie po wypełnieniu wniosku. Instrukcja postępowania: INSTRUKCJA - elektroniczne przesyłanie dokumentow (wniosek, oświadczenia) do przedszkola pierwszego wyboru Wszelkie pytania związane z rekrutacją proszę kierować na adres email: wyrebska@kolbaskowo.pl

Wszystkie dokumenty składamy tylko elektronicznie. Nie ma konieczności osobistego dostarczania dokumentów do przedszkola.

 Na I etapie rekrutacji przyjmowane do przedszkola są dzieci spełniające tzw., kryteria ustawowe tj.:

– Wielodzietność rodziny kandydata

– Niepełnosprawność kandydata

– Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

– Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

– Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

– Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

– Objęcie kandydata pieczą zastępczą

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Kołbaskowo

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ważne:  przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniach a wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Po I etapie rekrutacji w przedszkolu, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo:

1) rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;

2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego – 5 pkt;

3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, tej samej innej formie wychowania przedszkolnego, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny – 8 pkt;

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów samorządowych są :

Ad.1 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie  z uczelni/szkoły zawierające  informacje o nauce   w systemie  dziennym,  zaświadczenie  o osobistym   prowadzeniu   gospodarstwa   rolnego   lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne  zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

Ad.2 oświadczenie  rodziców  kandydata  o zamieszkiwaniu  dziecka  w Gminie  Kołbaskowo;  oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego oraz kserokopia formularza ZAP 3/PIT – oświadczenie każdego z rodziców

Ad.3 oświadczenie  rodziców  kandydata  o kontynuacji  edukacji  przedszkolnej  przez  rodzeństwo  kandydata w tym  samym  oddziale  przedszkolnym  w szkole  podstawowej,  przedszkolu  publicznym  lub  innej  formie wychowania  przedszkolnego  lub  nauki  w szkole  podstawowej,  przy  której  funkcjonuje  dany  oddział przedszkolny, przedszkole publiczne lub inna forma wychowania przedszkolnego.

Załączniki:

Informator dla rodziców - rekrutacja przedszkole 2020-2021

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny2020-2021 (2)

 • -

Zabawy z dzieckiem w domu

W związku z decyzją MEN wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, zajęcia  w przedszkolu zostały odwołane do Świąt Wielkanocnych.

Nauczyciele zostali zobowiązani do przygotowania materiałów do samodzielnej pracy dla wychowanków w domu. Zadania będą zamieszczane na stronie grupy każdego dnia, do czasu powrotu dzieci do przedszkola. Wiemy jak bardzo dzieci tęsknią za swoimi paniami, kolegami i koleżankami. Żebyśmy o sobie nie zapomnieli przedstawiamy Państwu propozycję pracy na odległość. Wspólna zabawa będzie okazją do nauki i mile spędzonego czasu.

Dziękujemy  Rodzicom za rozwijanie zainteresowań swoich pociech i naukę dzieci w domu.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu


 • -

Praktyczne porady dla Rodziców

Praktyczne porady jak organizować kształcenie dzieci w domu

Rodzicu, wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.

Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkola, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.

Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronach:

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

https://czasdzieci.pl/szczecin/

https://miastodzieci.pl/dla-dzieci/ 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-

Bajka dla dzieci o koronawirusie. „O złym Królu i dobrej Kwarantannie”.


Bajka-o-kwarantannie-i-wirusie-z-kolorem
O koronawirusie pakiet dydaktyczny


 • -

 • -

Inspiracje na spędzenie czasu w domu …

Kilka inspiracji dla dzieci, żeby ciekawiej spędziły czas w domu…

1.Czytanie na drugie śniadanie, czyli dobra literatura dla dzieci. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.30 Kraków Miasto Literatury UNESCO zaprasza do wspólnego spędzenia czasu przy bajce czytanej przez znane postaci krakowskiej kultury. Można spotkać się z autorem Pana Kuleczki, twórcą Bromby… https://www.youtube.com/playlist?list=PLq_blACKj_-zQbBxcGURJ98IC5y-ZC_hM

2. Ebook dla dzieci, gdzie jest bajka, doświadczenia i inne niespodzianki związane z koronawirusem

https://karolinapiotrowska.com/wp-content/uploads/2020/03/zostanwdomuebook.pdf?v=9b7d173b068d

3. Dobranocki ze szczecińskim Teatrem Gwitajcie https://www.youtube.com/watch?v=F1VdB_PVJJ4

4. Możemy wybrać się na wirtualny spacer, np. do miasta, w którym żył Smok Wawelski https://krakow.pl/spacer czy zwiedzić kopalnię soli w Wieliczce https://www.ai360.pl/panoramy/279

5. Bajka muzyczna „Król Bul” prezentowana przez Centrum Teatru Muzyki i Tańca z Kutna https://www.youtube.com/watch?v=a1Ox_pD7nXw&t=1467s ,
czy teatrzyk „Misiowe opowieści”
https://www.youtube.com/watch?v=PfG7rfKXKrk

To tylko kilka propozycji na kulturalne spędzenie kilku chwil. Trzymajcie się zdrowo!


 • -

Propozycje zabaw dla małych tancerzy.

Witamy Serdecznie 🙂

Wychodząc na przeciw sytuacji panującej w kraju proponujemy Państwu oraz naszym małym tancerzom utrzymanie ciągłości zajęć tanecznych i rytmicznych, które na co dzień prowadzone są w przedszkolach. W naszej zamknięte grupie publikować będziemy materiały, dzięki którym Państwa dzieci będą mogły spędzić miło i aktywnie czas w domu. Wystarczy włączyć filmik i bawić się razem z nami. Zapraszamy serdecznie.

W celu dodania do grupy proszę odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne. Link do grupy (jeśli nie działa należy skopiować i  wkleić w przeglądarkę) https://www.facebook.com/groups/tance.wygibance/ 

pozdrawiam serdecznie

pani Ada


 • -

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice,

informujemy Państwa, iż rekrutacja – zapisy nowych dzieci do Przedszkola Publicznego w Przecławiu rozpocznie się po 30 marca 2020r.


 • -

UWAGA! Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2020/2021

Deklaracje wychowania przedszkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Opiekunowie
 
Informujemy, iż w dniach od 16 marca do 23 marca 2020 r. należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.
 
Deklarację można złożyć TYLKO online poprzez stronę naboru tj.:
 
 
Instrukcja wypełniania deklaracji:
Na stronie https://nabor.pcss.pl/kolbaskowo, należy wybrać zakładkę: wypełnij deklarację. Jeśli rodzic nie pamięta loginu i hasła założonego na etapie rekrutacji, prosimy kliknąć: wypełnij deklarację (jak dla nowego użytkownika). Po wypełnieniu wszystkich danych zapisujemy deklarację i podajemy aktywny adres e-mail, na który zostanie przesłany link do zakończenia procesu. Konieczne będzie wskazanie jeszcze jednej danej. Link jest ważny tylko 3 dni!!! Bez aktywacji linku cały proces nie będzie ważny.
 
Proszę pamiętać, że w przypadku deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego należy wybrać placówkę do której dziecko już uczęszcza.
 
 

Deklarację o kontynuowaniu można wypełnić tylko do 23 marca 2020 roku.

 
W razie problemów można uzyskać informacje pod adresem
 
Informacje na temat naboru do przedszkoli podane będą na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Gminy Kołbaskowo oraz placówek oświatowych do 30 marca 2020 roku.

 • -

Uwaga Rodzice!!!

Dyrektor Przedszkola Publicznego i Publicznego Żłobka Gminnego informuje Państwa, iż w dniach 12 i 13 marca placówka będzie realizowała wyłącznie zajęcia opiekuńcze. Apelujemy!!! do Rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia dziecku opieki, o pozostawienie dzieci w domu już od czwartku.

 

W dniach 16 – 25 marca br.

Przedszkole Publiczne i

Publiczny Żłobek Gminny

będą nieczynne.

 

W tych dniach sekretariat pracuje w godzinach 9.00-14.00

Zwracamy się do Państwa z prośbą,

jeśli nie ma konieczności osobistego załatwienia spraw,

o korzystanie z poczty e-mail sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl

lub telefonicznie pod numerem 91 5065800


 • -