• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Ubezpieczenie grupowe NNW

Szanowni rodzice!

Rada rodziców Przedszkola Publicznego w Przecławiu informuje o konieczności ubezpieczenia Państwa pociech od następstw nieszczęśliwych
wypadków. W wyniku poszukiwań firmy ubezpieczeniowej, realizującej przedszkolne ubezpieczenia grupowe NNW wyłoniono, zdaniem Rady Rodziców ofertę najkorzystniejszą firmy AVIVA w wariancie za kwotę 33zł na rok ubezpieczenia. Najważniejsze informacje o zakresie i sumach ubezpieczenia zaprezentowano w tabeli poniżej:

Zakres i warunki ubezpieczenia powstałe
w Następstwie Nieszczęśliwych Wypadków
Suma w zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu (liczone procentowo) 15 000 zł
Pobyt w szpitalu 50 zł / dzień
Koszt leczenia 1 500 zł
Koszt rehabilitacji 2 000 zł
Koszt operacji plastycznych 5 000 zł
Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 3 dni) 5 000 zł
Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony nie przebywał w szpitalu) 700 zł
Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 19 000 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 15 000 zł
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 2 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa 100 zł
Wyczynowe uprawianie sportów – w tym sportów walki (uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza szkołą np. w klubach sportowych) TAK
Ochrona ubezpieczonego 1 rok / cały świat / 24h na dobę
Pomoc assistance 1 rok / Polska / 24h na dobę

Pieniądze w kwocie 33zł, bardzo prosimy wpłacać w trybie pilnym (obecne ubezpieczenie obowiązuje do dnia 30.09.2018 roku) do Pań w grupach do których uczęszczają Państwa dzieci.

Ci z Państwa, którzy nie chcą aby ich dzieci objęte zostały ubezpieczeniem grupowym na rok szkolny 2018/19, proszeni są o wypełnienie stosownych oświadczeń znajdujących się w sekretariacie.

W imieniu Rady Rodziców
Przedszkola Publicznego w Przecławiu
Przewodnicząca Rady Rodziców
Paulina Gąsiorowska


 • -

 • -

 • -

Zajęcia z rytmiki

OPŁATY :
JABŁUSZKA, POZIOMKI, JEŻYNKI, GRUSZKI – 1xtyg, 20 minut – 10zł
ŚLIWKI, TRUSKAWKI, BRZOSKWNKI, MALINKI – 1xtyg, 30 minut – 15zł
JAGÓDKI, BORÓWKI – 2xtyg, 30 minut – 25zł

na konto: 09105000997408200010230001

Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego w Szczecinie ul. księcia Bogusława X 13/3
w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko uczestnika zajęć, grupę przedszkolną oraz okres, za który dokonywana jest wpłata.


 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

Wyniki konkursu Strefa Kibica

Wierni kibice polskiej drużyny wzięli udział w przedszkolnym konkursie
pt. Strefa Kibica. 

Prac konkursowych było 20 wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody pocieszenia. 
Głównych nagród było aż 8, a otrzymali je:
1. Miejsce Jakub Wardenga  Malinki
2. Miejsce Witold Owsianko Śliweczki
3. Miejsce Zuzanna Malinowska Jagódki
4. Miejsce Antoni Garbowski  Brzoskwinki 
5. Miejsce Natalia Wójtowicz Gruszki
6. Miejsce Aleksander Buchowiecki Maliki
7. Miejsce Gabriela Wierzycka Śliweczki
8. Miejsce Iwo Fate Boróweczki.
Gratulujemy wygranych i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach organizowanych w naszym przedszkolu.
 
Organizatorzy: Anna Socha i Małgorzata Krahel 

— 
Anna Socha


 • -

Urlop

Sekretariat Przedszkola Publicznego i Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu zamknięty w dniach od 16 lipca do 27 lipca 2018r.