• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Uwaga Rodzice!

Szanowni Rodzice, informujemy Państwa, iż 25 marca rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Przecławiu na rok szkolny 2019/2020.


 • -

Uwaga Rodzice!

Spotkanie Rodziców dzieci 6-letnich z Dyrektorem przedszkola odbędzie się

12.03.2019r (wtorek) o godzinie 17.00 w holu przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu


 • -

 • -

Rekrutacja do Przedszkola 2019/2020r

25 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020.

Na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie nabór do:
1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu
1) Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/deklarację kontynuacji.

Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wszystkich kryteriów poniżej), należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Kryteria ustawowe:
– Wielodzietność rodziny kandydata
– Niepełnosprawność kandydata
– Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
– Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
– Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
– Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
– Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe:

1) rodzice (opiekunowie prawni), pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne
lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt;
ZAŁĄCZNIKI:
* dokument potwierdzający fakt samotnego wychowywania dziecka
* dokument potwierdzający w formie zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie z uczelni lub szkoły o nauce w systemie dziennym/aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym/aktualne zaświadczenie o opłacaniu składek KRUS

2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i aktualne na dzień składania wniosku rozliczanie przez rodziców
(opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko, podatku dochodowego
od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; -5 pkt;
ZAŁĄCZNIKI:
* aktualne dokumenty potwierdzające fakt miejsca zamieszkania dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczania
podatku od dochodów fizycznych przez rodzica (opiekuna prawnego) aktualnego na dzień składania deklaracji
(np. ZAP 3/kopia złożonego rocznego zeznania podatkowego)

3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, punkcie przedszkolnym,
w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane
przedszkole – 8 pkt;

ZAŁĄCZNIKI:
* oświadczenie rodzica
2) Rodzice sprawdzają wyniki klasyfikacji (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
3) Rodzice składają oświadczenie woli o przyjęcie dziecka do placówki
4) Rodzice sprawdzają listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

 

Informacja - rekrutacja 2019-2020

 

Harmonogram rekrutacji przedszkola 2019-2020

 • -

UWAGA RODZICE!

W SYLWESTRA (31 GRUDNIA – PONIEDZIAŁEK)

PRZEDSZKOLE ORAZ ŻŁOBEK

CZYNNE SĄ

OD GODZ. 6.30 DO 15.00


 • -

Rozstrzygnięcie konkursu bożonarodzeniowego

W naszym przedszkolu odbył się konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. Prace dzieci wykonane były zgodnie z kryteriami konkursu. Były one ciekawe i widać było ogromne zaangażowanie dzieci w pracę, co było jednym z głównych kryteriów oceny prac. Jury długo zastanawiało się, aby dokonać wyboru tej najładniejszej. Nie udało się jednak wyłonić tej jednej ,ponieważ każda praca była wyjątkową! W związku z tym każde dziecko otrzymało prezent. Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie.

 


 • -

 • -

Akcja „Szlachetna Paczka” zakończona

Szanowni Państwo!

Akcja „Szlachetna Paczka”, w której po raz drugi uczestniczyła nasza placówka miała swój finał w sobotę 8 grudnia. W tym roku postanowiliśmy pomóc dwóm rodzinom. Jako wolontariusz i koordynator akcji miałam przyjemność osobiście uczestniczyć w przekazaniu paczek. Nie da się opisać radości dzieci, cieszących się z wymarzonych prezentów i wzruszenia rodziców, dziękujących za ogromne wsparcie. Wielka radość i wzruszenie męża opiekującego się niechodzącą żoną po wylewie, kiedy weszliśmy z paczkami, również powoduje ciarki na ciele. Z Państwa pomocą udało się zabezpieczyć praktycznie wszystkie potrzeby rodzin, a tym samym sprawić, że chociaż na jakiś czas znikną ich troski.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie zaangażowali się w pomoc. Dzięki Państwu akcja zakończyła się ogromnym powodzeniem, a „nasze” rodziny będą miała lepsze Święta. Dziękuję również personelowi naszej placówki oraz anonimowemu darczyńcy, który podarował dzieciom wymarzone prezenty.
Pamiętajmy o tym, że warto pomagać i nie wiadomo, kiedy sami będziemy tej pomocy potrzebować. Mam nadzieję, że za rok również uda nam się wspólnie kogoś uszczęśliwić. Czyńmy dobro, bo ono wraca ze zdwojoną siłą 🙂 !
Jeszcze raz dziękuję w imieniu swoim i rodziny, za wielkie serca oraz życzę Państwu wesołych, pełnych ciepła i miłości Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

Pozdrawiam,
Karolina Gąska

 


 • -

UWAGA KONKURS!!!

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM


 • -