• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl zlobek@kolbaskowo.pl
 • 915065800 (Przedszkole) 605442440 (Żłobek)
 • -

PRZERWA WAKACYJNA – godziny pracy sekretariatu

W dniach 13.07.2020 – 07.08.2020 sekretariat czynny jest

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 14.00

Zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie spraw drogą mailową na adres:

sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl

lub telefonicznie po numerem 91 5065800


 • -

Uwaga Rodzice!

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu placówek dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,  przerwa wakacyjna w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu uległa zmianie i będzie trwała od 13 lipca do 9 sierpnia 2020r.

1. Rodzice, których dziecko aktualnie uczęszcza do przedszkola, zobowiązani są do wysłania w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca – wiadomość e-mail na adres sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl z informacją, że dziecko wróci do przedszkola po przerwie wakacyjnej, tj. w dniach 10 – 31 sierpnia.

2. Rodzice, których dziecko nie uczęszcza aktualnie do przedszkola, a chcą posłać swoje dziecko do przedszkola po przerwie wakacyjnej (w dniach 10 – 31 sierpnia), zobowiązani są w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca przesłać komplet dokumentów na adres sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl (komplet dokumentów znajdziecie Państwo poniżej – wpis pod nazwą OTWARCIE PRZEDSZKOLA OD 25.05.2020 – W OGRANICZONYM ZAKRESIE)

     

   PRZERWA WAKACYJNA

         w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu:

   13 lipca  –  9 sierpnia 2020r.


 • -

Umowa do Przedszkola Publicznego na rok szkolny 2020/2021

Umowa do Przedszkola Publicznego w Przecławiu na rok szkolny 2020/2021

Uwaga Rodzice,

Umowy na nowy rok szkolny 2020/2021 proszę składać od 22 – 30 czerwca 2020r w godz. 10.00-14.00.

W przedsionku przedszkola znajduje się pojemnik, do którego należy wrzucić wypełnione, podpisane i zamknięte w kopercie dwa egzemplarze Umowy.

PROSZĘ POBRAĆ UMOWĘ:

UMOWA Przedszkole Publiczne w Przecławiu 2020-2021 WZÓR

 • -

 • -

Uwaga konkurs!

Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie „Lecą bociany”

 

„Wszyscy dbamy o bociany, bagna, łąki im oddamy, miedze, rzeki i pastwiska, to bociania pełna miska…”

 

KONKURS o bocianie

 

Lecą boćki - komentarz

 • -

Uwaga konkurs!

Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie „Moje przedszkole”

Regulamin konkursu Maludas 2020

 • -

Uwaga konkurs! – „Pokażę Wam, jak o uśmiech dbam”.

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Pokażę Wam, jak o uśmiech dbam”.

Wojewódzki konkurs na plakat WSSE - REGULAMIN

 

Załącznik nr 1 06.2020

 

załącznik nr 2 06.2020

 • -

 • -

Otwarcie przedszkola od 25.05.2020r – w ograniczonym zakresie

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2020 r. otwieramy nasze przedszkole.
Obostrzenia związane z pandemią i wynikające z nich wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, nakładają na placówkę znaczne ograniczenia. Między innymi w ilości przyjmowanych pod opiekę dzieci.

Jesteśmy w stanie uruchomić 8 grupy w każdej po 11 dzieci. Dlatego jesteśmy zmuszeni do weryfikacji zgłoszeń.

Zgodnie z wytycznymi

pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzic jest zobowiązany do złożenia podpisanych oświadczeń, które są załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przecławiu z dnia 18 maja 2020 r.

Do pobrania w plikach poniżej.
Należy te oświadczenia wydrukować, podpisać i  przesłać skanem lub zdjęciem na adres mailowy
sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl

Prosimy również obowiązkowo  zapoznać  się z Procedurami zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu w okresie stanu epidemii.
Dostępne w plikach poniżej.

Read More


 • -

Wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Przecławiu na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice,

Informujemy Państwa, iż informacja o zakwalifikowaniu i niezakwalifikowaniu kandydata na rok szkolny 2020/2021 jest dostępna, po zalogowaniu, na stronie http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

Prosimy Rodziców o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola – oświadczenie znajduje się na podanej wyżej stronie.

Instrukcja:   Instrukcja+elektronicznego+potwierdzania+woli+przyjęcia

Uwaga! Oświadczenie woli dotyczy wyłącznie rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu