• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Uwaga Rodzice!!!

Dnia 12 listopada 2018r. (poniedziałek po Narodowym Święcie Niepodległości) Przedszkole Publiczne w Przecławiu będzie nieczynne.

                                                                                 Dyrektor
                                                                                 Przedszkola Publicznego w Przecławiu


 • -

Konkurs „Kwiaty dla Polski” rozstrzygnięty!!!

Konkurs „Kwiaty dla Polski” rozstrzygnięty!!!
W związku z różnorodnością i ogromną pomysłowością zgłoszonych prac, komisja konkursowa miała problem z przyznaniem miejsca I którejkolwiek z prac. W związku z powyższym mamy przyjemność poinformować,że wszystkie prace zostają wyróżnione i wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i upominki.
Dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie wszystkim młodym artystom oraz rodzicom
Organizatorzy
Edyta Maciejczyk
Olga Nowicka
Sylwia Kozłowska

 


 • -

PRZERWA WAKACYJNA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU

W związku z organizacją roku szkolnego 2018/2019 informujemy, że PRZERWA WAKACYJNA w Publicznym Przedszkolu planowana jest od 15 lipca do 2 sierpnia 2019r.
Przedszkole Publiczne będzie w tym czasie zamknięte.


 • -

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców dnia 6 listopada na uroczystość przedszkolną z Okazji Uroczystych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.

Program artystyczny w wykonaniu dzieci rozpocznie się o godz. 15.00.

 

 


 • -

UWAGA RODZICE !!!

W dniu 22 października (poniedziałek) otrzymają Państwo do szafek w szatni kartki, na których będziecie mogli Państwo wypowiedzieć się na temat obecności dzieci w przedszkolu w dniu 2 listopada (piątek). Informacja zwrotna od Państwa usprawni nam organizację pracy w dniu 2 listopada.
Wypełnione karty prosimy przekazać do sekretariatu do dnia 26 października (piątek).


 • -

 • -

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

„Kwiaty dla Polski”

Regulamin konkursu plastycznego

§ 1

Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny. Organizatorkami konkursu są Panie Edyta Maciejczyk, Sylwia Kozłowska oraz Olga Nowicka.
§ 2
Cel konkursu
Celem konkursu jest wzbudzenie szacunku do kraju ojczystego, poznanie i utrwalenie symboli narodowych, rozwijanie zdolności manualnych dziecka.
§ 3
Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.
§ 4
Zasady udziału w konkursie
Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę. Format i technika prac dowolne. Przyjmowane będą prace płaskie oraz przestrzenne. Każda praca musi być podpisana! (Imię i nazwisko, wiek, grupa do której uczęszcza dziecko). Prace oceniane będą przede wszystkim pod kątem samodzielności i wkładu dziecka w wykonanie pracy.
§ 5
Terminarz
Prace konkursowe należy składać do 26.10.2018r. do Pani Edyty Maciejczyk, Sylwii Kozłowskiej (gr. Jeżynki), Olgi Nowickiej (gr. Śliweczki), bądź wychowawców grup.
Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.10.2018.

§ 6
Nagrody
Prace dostarczone na konkurs zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatorki. Nagrodzone zostaną

3 pierwsze miejsca. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobny upominek.
§ 7
Postanowienia końcowe
Osoba biorąca udział w konkursie przyjmuje zasady konkursu umieszczone w regulaminie, jest autorem zgłoszonej pracy oraz wyraża zgodę by praca została wyeksponowana podczas wystawy zorganizowanej z okazji Dnia Niepodległości.


 • -

 • -

Ubezpieczenie grupowe NNW

Szanowni rodzice!

Rada rodziców Przedszkola Publicznego w Przecławiu informuje o konieczności ubezpieczenia Państwa pociech od następstw nieszczęśliwych wypadków. W wyniku poszukiwań firmy ubezpieczeniowej, realizującej przedszkolne ubezpieczenia grupowe NNW wyłoniono, zdaniem Rady Rodziców ofertę najkorzystniejszą firmy AVIVA w wariancie za kwotę 33zł na rok ubezpieczenia.

Read More


 • -