• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole
  • -

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

W przypadku nieobecności dziecka rodzic/prawny opiekun zobowiązują się do zgłaszania tego faktu pod numerem telefonu 782-557-553 lub e-mail intendent@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl najpóźniej do godz. 7:30 w dniu nieobecności.

Jeżeli nieobecność nie zostanie zgłoszona, czas pobytu dziecka w przedszkolu będzie liczony od godz. 6:30 – 17.00.