• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl zlobek@kolbaskowo.pl
  • 915065800 (Przedszkole) 605442440 (Żłobek)

Informacja o rachunkach bankowych

Opłata stała przedszkola płatna do 12 każdego miesiąca na nr konta:

86 1240 3927 1111 0010 7502 0917

 

Opłata stała żłobka płatna do 12 każdego miesiąca na nr konta:

19 1240 3927 1111 0010 7502 1347

 

Ważna informacja – zmiana nr konta, na które wpłacamy należności za catering.

Opłata za żywienie płatna do 5 każdego miesiąca na nr kont:

55 2490 0005 0000 4530 2553 3178.

Adresat:
Dieta Care Agnieszka Zielińska 
ul. Rolnicza 11a Mierzyn

Tytułem: Opłata za miesiąc ….. imię i nazwisko dziecka grupa …. żłobkowa/przedszkolna (nazwa grupy)