• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800 Przedszkole
 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

Informacja

W związku z pandemią Covid 19 Informujemy, że paragony za wyżywienie w przedszkolu za miesiąc październik będą do odbioru dnia  20.11.2020r w  na kuchni po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym do dnia 18.11.20. nie dotyczy paragonów żłobkowych te tak jak wcześniej można odebrać w żłobku.


 • -

 • -

Informacja

Informujemy, że paragony za miesiąc wrzesień będą do odbioru w dniu 16.10.2020r w holu przedszkola w godzinach 15-16 


 • -

Informacja

Informujemy, że kwoty wpłaty za bieżący miesiąc wysyłane będą drogą mailową lub sms do dnia 8 miesiąca. płatność do dnia 10 bieżącego miesiąca.

Odbiór posiłków tzw. na wynos odbywa się wyłącznie w  przedszkolu lub żłobku po uprzednim zgłoszeniu.

Firma ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku wyłącznie na terenie przedszkola. 

Transport i przechowywanie poza przedszkolem/ żłobkiem odbywa się za zgodą władz przedszkola i na wyłączna odpowiedzialność  rodziców w kwestii przechowania, transportu we właściwych warunkach cieplnych lub chłodniczych stosownie do wymagań danego produktu wg właściwych rozporządzeń rady ministrów.