• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl zlobek@kolbaskowo.pl
 • 915065800 (Przedszkole) 605442440 (Żłobek)
 • -

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, czasach pandemii z olbrzymimi stratami finansowymi,
na szczęście na razie bez ubytków zdrowotnych.

               Ze względu na restrukturyzację firmy w trudnych czasach, mam na myśli przesunięcie pracowników z jednych stanowisk pracy, na inne stanowiska pracy, jesteśmy zmuszeni do zmian
w komunikacji miedzy Dieta Care,  a Rodzicami.

Chcielibyśmy po długiej przerwie przystąpić do wzajemnych rozliczeń, miedzy Stronami.

Informujemy, że w pierwszej kolejności rozliczymy Rodziców dzieci, obecnie uczęszczających do placówki, w drugiej kolejności Rodziców, których dzieci nie będą już uczęszczały do placówki-tych Rodziców, którzy złożyli wypowiedzenia.

Prosimy wszystkich Rodziców, którzy zamierzają złożyć wypowiedzenia na catering, aby wysyłać je skanem na adres mailowy dietacare@interia.pl

Wypowiedzenie wysłane skanem powinny być podpisane niebieskim długopisem, a następnie wysłane na adres listem pocztowym (z potwierdzeniem wysłania) na adres pocztowy  Dieta Care przedszkole/żłobek Przecław 120, 72-005, Przecław. Zgodnie z &10 punktem 3 umowy na catering, przypominamy, iż wszelkie oświadczenia Rodziców, z wyjątkiem o  nieobecnościach, dokonywane mogą być wyłącznie do biura Dieta Care Przecław 120, 72-005 Przecław.

Proszę zwrócić uwagę na adres wysyłania wypowiedzeń umów.

 Zgodnie z umową, tylko na ten adres wysyłamy wypowiedzenia.

Do końca sierpnia będą rozliczeni wszyscy pozostali Rodzice. W rozliczeniach proszę uwzględnić odsetki ustawowe za opóźnienia w płatnościach za catering dzieci.

W sytuacji, kiedy płatność nie będzie się zgadzała, proszę o maila z prośbą o kontakt. W takiej sytuacji  skontaktujemy się z Państwem. Niestety ze względu na zmiany strukturalne w firmie, nie będziemy pełnili  dyżuru pod telefonem, tak, jak było to dotychczas. W tej kwestii, proszę o zrozumienie.

      Pozdrawiam,  Agnieszka Zielińska, Dieta Care


 • -

UMOWA o świadczenie usług gastronomicznych na rok szkolny 2019/2020

DRUK UMOWY:

Umowa o świadczenie usług gastronomicznych - Dieta Care

 

Prosimy o wydrukowanie i podpisanie umów w dwóch egzemplarzach oraz dostarczenie ich do firmy Dieta Care.


 • -

Informacje dla Rodziców dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2019/2020

Informacje dla nowych Rodziców:

1. Prosimy o dostarczenie zaświadczeń lekarskich dotyczących alergii dzieci do dnia 13.09.2019r.

     Zaświadczenie może być wystawione przez lekarza rodzinnego.

Bezpłatne konsultacje dietetyka dla Rodziców Dzieci uczęszczających do placówki po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Proszę o umawianie się na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00 pod nr telefon 503 705 494 na dogodny termin.

2. Nieobecności dzieci zgłaszamy na adres mailowy: dietacare@interia.pl (adres mailowy bez zmian) do godziny 7.30.

     Brak informacji o nieobecności dziecka powoduje naliczenie stawki żywieniowej.

3. Ważna informacja zmiana nr konta, na które wpłacamy należności za catering.

      Nr konta: 55 2490 0005 0000 4530 2553 3178.

      Odbiorca: Dieta Care Agnieszka Zielińska 72-006 Mierzyn Rolnicza 11a

4. Umowy na świadczenie usług cateringowych będą dostępne na stronie żłobka/przedszkola od dnia 02.09.2019r.

      Prosimy o wydrukowanie i podpisanie umów w dwóch egzemplarzach oraz dostarczenie ich do Dieta Care w następujący   sposób:

– od 03.09.2019 – 05.09.2019 r w godzinach 8.00 – 9.00 oraz 15.00 – 16.00 do pani Wiktorii (tak samo jak w przypadku paragonów fiskalnych), lub

– poprzez wrzucenie umowy w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się w holu przedszkola.(podpisanej – Umowy Catering)

( wyciąganie umów z urny zakończone protokołem) lub

– zwróceniem umów w zamkniętych kopertach na zebraniach Rodziców wychowawcom grup.

      Uwaga!

Ostateczny termin oddania podpisanej umowy – 06.09.2019 r. Termin ten jest nieprzekraczalny. W sytuacji niedostarczenia umowy do dnia 06.09.2019 r firma zaprzestanie podawania posiłku dziecka od 09.09.2019 r.

Rodzice dzieci żłobkowych, którzy są zaproszeni na zebrania Rodziców 12.09.2019, prosimy o włożenie umowy w zamkniętej kopercie (z dopiskiem-Kuchnia) do urny lub dostarczenie jej do P. Wiktorii w wyznaczonych dniach i godzinach.

      Uwaga!!

Urna jest przeznaczona tylko i wyłącznie do umów na świadczenie usług cateringowych. Podpisany egzemplarz umowy przez osobę umocowaną przez Dieta Care będzie można odebrać przy odbiorze paragonów fiskalnych wydawanych przez Panią Wiktorię, o czym zostaniecie Państwo poinformowani sms-ami.

5. Ogólna formuła wyliczeń za posiłki dziecka na podstawie września i października :

      Wrzesień:

           21-liczba dni roboczych we wrześniu

          11 zł –stawka żywieniowa za jeden dzień

          21x 11=231 zł      231 zł- np. kwota płatna do 5-go września za miesiąc wrzesień

      Październik:

          23-liczba dni roboczych w październiku 23

          23×11=253 zł

          Od kwoty 253 zł odejmujemy liczbę dni nieobecnych dziecka w miesiącu wrześniu x 11 zł,

          Np. dziecka nie było w miesiącu wrześniu 7 dni , wiec wyliczamy

          253 zł -11×7=253-77=176 zł

      Uwaga!

Proszę pamiętać, że podany wyżej przykład jest przykładowym modelem. W przypadku każdego z Państwa dzieci, ze względu na różną ilość dni nieobecnych , kwoty do zapłaty będą się różniły. W przypadku dzieci wcześniej uczęszczających do placówki, kwoty mogą uwzględniać nadpłaty lub niedopłaty za poprzedni okres.

Informację o kwocie do zapłaty otrzymujecie Państwo drogą sms-ową między ostatnim dniem miesiąca, a trzecim dniem nowego miesiąca.

      Uwaga!

Kwota do zapłaty dla Rodziców dzieci nowo przyjętych do placówki:

          Wrzesień – 231 zł do 5 września 2019 r

6. Wszelkie nieścisłości finansowe, proszę wyjaśniać z intendentem p. Wiktorią od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00 pod nr telefonu: 503 705 494.

7. Prosimy o samodzielne nieodliczanie kwot za posiłki dziecka, bardzo to utrudnia pracę biurową.

8. Przy przelewach, proszę o wskazanie imienia, nazwiska dziecka, grupy do której dziecko uczęszcza, wskazanie miesiąca, którego dotyczy płatność, np. Katarzyna Nowak , grupa Malinki, miesiąc wrzesień 2019.

9. Uwaga!

Rodzice , którzy chcą odebrać obiad proszeni są o sms informujący na nr telefonu: 503 705 494

do godziny 11.00. W tym przypadku obiady są wydawane w godzinach 12.00-15.30.

 

     Z wyrazami szacunku, Agnieszka Zielińska tel.698 630 124 ( tel. w sprawach ważnych).

                                   Intendent P. Wiktoria tel. 503 705 494.

 

 

 


 • -

Informacja

Witam Państwa,

W związku z pracującym dniem 2 listopada 2018 w naszym żłobku i przedszkolu, przypominamy, iż nieobecności dzieci za dzień 02.11.18 r należy zgłaszać firmie cateringowej.

Nieobecności zgłoszone do sekretariatu nie będą uwzględnione przez firmę cateringową.

Jednocześnie dziękujemy Rodzicom, którzy już dokonali zgłoszeń nieobecności dzieci w tym dniu.

Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka Zielińska


 • -

Formuły wyliczenia za catering za miesiąc październik

Witam Państwa !,

Poniżej podaję sposób wyliczenia opłaty  za posiłki Państwa Dzieci w  miesiącu:

Październik 2018:

23X11=253 zł

Legenda:

23-liczba dni roboczych w miesiącu październiku (1-31)

11 zł-dzienna stawka żywieniowa

Odliczenie nieobecności z miesiąca wrześniu:

Ilość dni w jakim dziecko było nieobecne x 11 zł

Przykład:

Dziecka nie było 2 dni w miesiącu sierpniu:

253-2X11=253-22=231 zł, czyli kwota do zapłaty wynosi 231 zł


 • -

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Witam,

W załączniku umowa dla Rodziców, których dzieci uczęszczały już do placówki w roku ubiegłym oraz Rodziców nowych , którzy podpisywali umowy w czerwcu.

Uwaga!!!!

W związku z faktem, iż wczoraj na zebraniu część Rodziców otrzymała umowy do wypełnienia,pozostałe umowy będą do odebrania na stoliczku przy hallu głównym.

Umowa z literką N w górnym rogu umowy jest dla Rodziców zupełnie nowych, którzy nigdy nie podpisywali umowy z Dieta Care.

Umowa z literką A w górnym prawym rogu jest dla Rodziców, których dzieci uczęszczały w ubiegłym roku do placówki oraz Rodziców Nowych, którzy podpisali umowę w czerwcu 2018 z Dieta Care.

Istnieje również możliwość wydrukowania umów ze strony przedszkola i odesłanie skanem pod warunkiem,iż umowa będzie podpisana parafką na każdej stronie oraz na ostatniej stronie pełnym imieniem i nazwiskiem- koniecznie niebieskim długopisem.Takie umowy można wysłać na adres : dietacare@interia.pl.

Pozostałe umowy podpisane prosimy dostarczać do kuchni bezpośrednio do P.Wiktorii.

pozdrawiam serdecznie, Agnieszka Zielińska

A. ZIELIŃSKA UMOWA O_ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH_PRZECŁAW - rozwiązanie starej umowy

.

A. ZIELIŃSKA UMOWA O_ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH_PRZECŁAW NOWI

 • -

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do placówki w ubiegłym roku

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do placówki w ubiegłym roku.

1.Umowy

Ze względu na Rodo 06.09.18 r będą na stronie wywieszone nowe umowy na catering.

Proszę o podpisanie nowych umów oraz dostarczenie ich do 10.09.18  bezpośrednio do kuchni.(wejście do kuchni tylko od strony głównej –od strony placu zabaw) schodami w dół.

Uwaga!!!!!

Umowy można od 06.09.18 r odebrać u wychowawcy grupy , ale wypełnione oddać tylko i wyłącznie u P. Wiktorii (ze względu na Rodo).

2.Konto:

Ze względu na Państwa prośby , aby było jedno konto przypisane do całej placówki (chociażby ze względu na rodzeństwa uczęszczające do jednej placówki),podaję nr konta :

Dieta Care Agnieszka Zielińska 72-006 Mierzyn Rolnicza 11a

23 1020 4795 0000 9002 0380 7625

Jeżeli ktoś z Państwa wpłacił za wrzesień na konto dotychczasowe płatności są widoczne, gdyż jest to subkonto do podanego powyżej.

Płatności do 5-go każdego miesiąca.

 1. Zgłaszanie nieobecności –tylko i wyłącznie na adres mailowy dietacare@interia.pl do godziny 7.30.

Nieobecność zgłoszona telefonicznie lub smsem nie będzie uznawana.

Zgłoszenia nieobecności po godzinie 7.30 również nie będą uznawane.

pozdrawiam, Agnieszka Zielińska

 


 • -

Informacje dla Nowych Rodziców

Informacje dla Nowych Rodziców:

1.Umowy

Umowy będą umieszczone na stronie przedszkola w dniu 06.09.2018 r .

Umowa wchodzi w życie 03.09.2018 r .

Umowy można odebrać 06.09.18 r u wychowawców grup w 2 egzemplarzach. Prosimy o dostarczenie jednego, podpisanego egzemplarza umowy do kuchni przedszkola do dnia 10.09.2019 r. Proszę o wchodzenie do kuchni  głównym wejściem od strony placu zabaw.

Uwaga!!!!!!!

Umowę do podpisania odbieramy u wychowawców grup, ale odnosimy bezpośrednio do kuchni do Pani Wiktorii.(ze względu na RODO).

W przypadku, gdy Rodzic nie dostarczy podpisanej umowy w do dnia 10.09.2018 r firma zaprzestanie podawania posiłku dziecku od dnia 11.09.2018 r

2.Formuła rozliczenia

Poniżej podaję Państwu formułę rozliczenia za miesiąc wrzesień (dotyczy tylko nowych rodziców)

20 dni roboczych x11 zł=220 zł

Płatności do 5-go każdego miesiąca. Ze względu na nowych Rodziców w przypadku braku wpłaty odsetki w tym miesiącu będą naliczane od dnia 07.09.2018 r.

3.Konto do płatności za catering:

Podaję konto do rozliczeń dla nowych Rodziców:

Dieta Care Agnieszka Zielińska 72-006 Mierzyn Rolnicza 11a

Konto 23 1020 4795 0000 9002 0380 7625

Przypominamy ,iż nieobecności zgłaszamy do 7.30 tylko i wyłącznie na adres mailowy: dietacare @interia.pl

W tym miesiącu odsetki za brak płatności będą naliczane od dnia 07.09.18 r

 4.Zgłoszenia nieobecności dzieci

Zgłoszenia telefoniczne oraz smsowe  nie będą uznawane. Nie będą również brane pod uwagę zgłoszenia po godzinie 7.30. 

dietacare@interia.pl, natomiast nieścisłości w rozliczeniach- ewentualne pomyłki pod

nr tel.503 705 494 od poniedziałku do piątku w godz.12.00-16.00  u P. Wiktorii.

pozdrawiam ,Agnieszka Zielińska


 • -

Zgłaszanie nieobecności

Informacja dla Rodziców:

Zgłaszanie nieobecności dziecka do firmy cateringowej Dieta Care Agnieszka Zielińska od 03.09.18 r tylko i wyłącznie na adres mailowy dietacare@interia.pl. 

Ze względu na RODO nie będą uwzględniane zgłoszenia na telefon.

Przepraszamy, ale z powodu wprowadzenia RODO(ochrona danych osobowych), w przypadku uszkodzenia telefonu nie będziemy mieli możliwości uzyskania list obecności z placówki.

Codziennie pracownik Dieta Care sprawdza listę obecności dzieci w placówce i na bieżąco wyjaśnia niezgodności między mailami , a listami obecności.

Płatności  do 5 –go każdego miesiąca. Informacje o płatnościach są wysyłane smsem na nr telefonu Rodzica , a paragony fiskalne do odbioru w wyznaczonych godzinach i dniach podanych w smsie.    

Przy wpłatach za catering proszę umieszczać :Imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy dziecka , wpłata za miesiąc, np.

Agnieszka Zielińska, Malinki, opłata za wrzesień 2018  

Bezpłatne konsultacje dietetyczne:

Każda środa godzina 15-16.00 lub po uprzednim umówieniu się tel.503 705 494.Telefon czynny poniedziałek-piątek od 12-16.00

Reklamacje dotyczące naliczania opłat za catering codziennie w godzinach 12.00-16.00 pod nr telefonu 503 705 494. Kontakt –Pani Wiktoria.

Dieta Care Agnieszka Zielińska


 • -

Opis rozliczenia za miesiąc wrzesień

Witam Państwa,

Poniżej podaję sposób wyliczenia opłaty  za posiłki Państwa Dzieci w  miesiącu:

Wrzesień:

20X11=220 zł

Legenda:

20-liczba dni roboczych w miesiącu sierpniu (3- 30)

11 zł-dzienna stawka żywieniowa

Odliczenie nieobecności z miesiąca sierpnia:

Ilość dni w jakim dziecko było nieobecne x 10 zł

Przykład:

Dziecka nie było 2 dni:

220-2X10=220-20=200 zł, czyli kwota do zapłaty wynosi 200 zł

UWAGA !!!!!!!!

DZIECI, KTÓRE NIE UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA W OKRESIE WAKACYJNYM -ODLICZAMY NIEOBECNOŚCI Z MIESIĄCA CZERWCA.