• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Treści programowe październik – Jabłuszka

Tydzień I: Pani Jesień puka do drzwi
• wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
• wdrażanie do respektowania norm społecznych
• wdrażanie do uważnego słuchania
• kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody
• kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę

Tydzień II: Prezenty od Pani Jesieni
• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
• rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
• wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy
• rozwijanie umiejętności liczenia

Tydzień III: Jestem zdrowym przedszkolakiem
• doskonalenie umiejętności dbania o higienę
• wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia
• uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych
• kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu
• rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy
• rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
• doskonalenie umiejętności grupowania obiektów ze względu na wspólne cechy

Tydzień IV: Kiedy mamy dzień, a kiedy noc?
• rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych
• odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
• dostrzeganie i nazywanie swoich emocji
• okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom
• wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie


 • -

 • -

 • -

 • -

Dzień Edukacji Narodowej – Boróweczki

„Dzień  nauczyciela”

            14 października  w naszym przedszkolu świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkie nasze przedszkolaki  odświętnie ubrane śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze. Nasze Boróweczki  zarecytowały wiersz, pięknie zaśpiewały  i zatańczyły taniec latynoamerykański „Cha-cha dla nauczyciela”. Dziękujemy Boróweczki za wspaniały występ. Wszystkie New Yorki  w tańcu wykonane  na poziomie zawodników tanecznych klasy „S” 😉

Brawo Boróweczki!


 • -

 • -

Cała Polska czyta dzieciom – wizyta mamy Michała

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – WIZYTA MAMY MICHAŁA

         W ramach akcja Cała Polska Czyta Dzieciom gościliśmy kolejnego rodzica. 11 października odwiedziła Nas mama Michała. Tym razem przenieśliśmy się do Zoo, gdzie myliśmy, zęby wszystkim zwierzętom. Bajkę pt. „Wielkie mycie zębów z Zoo” było bardzo interesującą opowieścią. Dzieci słuchały jej w skupieniu oraz z wielkim zainteresowaniem.

Ogromnie dziękujemy za wizytę mamie Michała oraz serdecznie zapraszamy kolejnych rodziców.

Wychowawczynie 🙂


 • -

Cała Polska czyta dzieciom – wizyta mamy Zosi

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM– WIZYTA MAMY ZOSI

         8 października mieliśmy przyjemność gościć kolejnego rodzica w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Odwiedziła nas mama Zosi K. Dzieci miały okazje słuchać kolejnych ciekawych opowieści.

Ogromnie dziękujemy za wizytę mamie Zosi oraz serdecznie zapraszamy kolejnych rodziców.

Wychowawczynie 🙂


 • -

 • -

Uwaga! Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Rada Rodziców ogłasza konkurs dla Przedszkolaków na najładniejszy portret ulubionego nauczyciela / pomocy nauczyciela.
Technika prac dowolna. Oceniana będzie samodzielność, estetyka wykonania, oryginalność, ale przede wszystkim własna praca dziecka!

Na prace czekamy do piątku (11.10). Każdy przedszkolak może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę!

Ogłoszenie wyników i zwycięzców nastąpi w Dniu Edukacji Narodowej 14.10, wraz z wystawą wszystkich prac zgłoszonych do konkursu. Dla laureatów konkursu przewidziane są upominki i nagrody!!

Gotowe portrety należy przekazać Pani Bożence ze żłobka (grupa Pszczółek).

 

Rada Rodziców

Przedszkola Publicznego w Przecławiu