• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Rekrutacja do Przedszkola 2020/2021

30 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 i potrwa do 21 kwietnia 2020r.

Nabór  prowadzony będzie do następujących placówek:

 1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie 
 2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
 3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
 4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu
 5. Przedszkola Publicznego w Przylepie

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru

http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym uruchomiliśmy funkcjonalność, która pozwala Rodzicom na wysłanie dokumentów (wniosków, zaświadczeń, oświadczeń) elektronicznie do przedszkola pierwszego wyboru, za pomocą strony http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/ Funkcjonalność dostępna jest na koncie zakładanym automatycznie po wypełnieniu wniosku. Instrukcja postępowania: INSTRUKCJA - elektroniczne przesyłanie dokumentow (wniosek, oświadczenia) do przedszkola pierwszego wyboru Wszelkie pytania związane z rekrutacją proszę kierować na adres email: wyrebska@kolbaskowo.pl

Wszystkie dokumenty składamy tylko elektronicznie. Nie ma konieczności osobistego dostarczania dokumentów do przedszkola.

 Na I etapie rekrutacji przyjmowane do przedszkola są dzieci spełniające tzw., kryteria ustawowe tj.:

– Wielodzietność rodziny kandydata

– Niepełnosprawność kandydata

– Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

– Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

– Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

– Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

– Objęcie kandydata pieczą zastępczą

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Kołbaskowo

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ważne:  przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniach a wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Po I etapie rekrutacji w przedszkolu, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo:

1) rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;

2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego – 5 pkt;

3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, tej samej innej formie wychowania przedszkolnego, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny – 8 pkt;

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów samorządowych są :

Ad.1 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie  z uczelni/szkoły zawierające  informacje o nauce   w systemie  dziennym,  zaświadczenie  o osobistym   prowadzeniu   gospodarstwa   rolnego   lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne  zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

Ad.2 oświadczenie  rodziców  kandydata  o zamieszkiwaniu  dziecka  w Gminie  Kołbaskowo;  oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego oraz kserokopia formularza ZAP 3/PIT – oświadczenie każdego z rodziców

Ad.3 oświadczenie  rodziców  kandydata  o kontynuacji  edukacji  przedszkolnej  przez  rodzeństwo  kandydata w tym  samym  oddziale  przedszkolnym  w szkole  podstawowej,  przedszkolu  publicznym  lub  innej  formie wychowania  przedszkolnego  lub  nauki  w szkole  podstawowej,  przy  której  funkcjonuje  dany  oddział przedszkolny, przedszkole publiczne lub inna forma wychowania przedszkolnego.

Załączniki:

Informator dla rodziców - rekrutacja przedszkole 2020-2021

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny2020-2021 (2)

 • -

Zabawy z dzieckiem w domu

W związku z decyzją MEN wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, zajęcia  w przedszkolu zostały odwołane do Świąt Wielkanocnych.

Nauczyciele zostali zobowiązani do przygotowania materiałów do samodzielnej pracy dla wychowanków w domu. Zadania będą zamieszczane na stronie grupy każdego dnia, do czasu powrotu dzieci do przedszkola. Wiemy jak bardzo dzieci tęsknią za swoimi paniami, kolegami i koleżankami. Żebyśmy o sobie nie zapomnieli przedstawiamy Państwu propozycję pracy na odległość. Wspólna zabawa będzie okazją do nauki i mile spędzonego czasu.

Dziękujemy  Rodzicom za rozwijanie zainteresowań swoich pociech i naukę dzieci w domu.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przecławiu


 • -

Propozycje zabaw dla Truskaweczek – 03.04.2020r

Szyfrowana pogoda- rozwiązywanie zagadek o zjawiskach pogodowych.
 
Gdy słońce świeci
i deszczyk pada, 
ona na niebie
cudnie się rozkłada. (tęcza)
 
Płyną po niebie
wielkie, kłębiaste,
czasem gadów, 
czasem pierzaste. (chmury)
 
Ono latem najmocniej grzeje
i sprawia, że skóra brązowieje. (słońce)
 
O szyby dzwoni kroplami,
muzykę cudne układa,
kiedy uważnie posłuchasz,
możesz z nim cicho pogadać. (deszcz)
 
Lodowe kule
z nieba spadają,
na szybach i dachach
muzykę grają. (grad)
 
Kropelki-  ćwiczenia matematyczne.
Dziecko ma na stoliku cztery pojemniki lub tacki z kropelkami (wyciętymi z papieru). W pierwszym pojemniku znajduje się 12 kropelek. Zadaniem dziecka jest przeliczenie ile kropel znajduje się w następnych pojemnikach i dołożenia lub wyjęcie takiej liczby kropelek, by w każdym następnym było o jedną więcej niż w poprzednim.

 • -

Propozycje zabaw dla Brzoskwinek – 03.04.2020r

OKRYWAMY TAJEMNICE PRZYRODY

A” jak… gra dydaktyczna

(gra dla całej rodziny, warto zaangażować rodzeństwo😊)

Rodzic wkłada do koszyka/miski kartoniki z literkami. Dziecko losuje literę, odczytuje je i podaje słowo rozpoczynające się odpowiednią głoską. Po podaniu wyrazu kartoniki wracają do koszyka. Jeśli litera się powtórzy, należy wymyślić inne słowo niż już podane.

Burza mózgów

Zabawa badawcza: dziecko umieszcza jajko w szklance wody, obserwuje pęcherzyki powietrza na skorupce jajka i dochodzi do wniosku, że przez skorupkę do zarodka dostaje się powietrze.

Swobodne wypowiedzi dzieci, szukanie odpowiedzi na pytanie.

-Czy ze wszystkich jajek wykluje się pisklę? (z tych, w których jest zarodek)

Jakie warunki musi mieć jajko, żeby wykluło się pisklę? (ciepło)

Czym żywi się zarodek w jajku?( w jajku są zapasy pokarmu-żółtko)

-Do czego służy białko (Chroni zarodek przed wstrząsami)

Budujemy ptasie gniazda

Zabawa konstrukcyjna. Dzieci budują gniazda z wybranych przez siebie materiałów . Mogą to być klocki, kartki, gałązki ,patyczki (jeżeli mamy bezpieczny dostęp do ogrodu 😊), szmatki, piórka itp. Liczymy na inwencję twórczą dzieci z pomocą rodziców.

Do całości potrzebujemy jeszcze ptaszka…z pomocą rodziców robimy ptaszka z papieru https://www.youtube.com/watch?v=l_cINQDaPrI wkładamy do gniazda i GOTOWE😊

Miłego weekendu, odpoczywajcie w zdrowiu.

Wasze Panie😊


 • -

Propozycje zabaw dla Poziomek – 03.04.2020r

Dzisiaj kolejny eksperyment. Malujemy tęczę na mleku!

Maria KonopnickaTęcza”

— A kto ciebie, śliczna tęczo,
Siedmiobarwny pasie,
Wymalował na tej chmurce
Jakby na atłasie?

— Słoneczko mnie malowało
Po deszczu, po burzy;
Pożyczyło sobie farby
Od tej polnej róży.

Pożyczyło sobie farby
Od kwiatów z ogrodu;
Malowało tęczę na znak,
Że będzie pogoda!

Z jakich kolorów składa się tęcza?

Kolory tęczy występują w następującej kolejności:

 • czerwony,
 • pomarańczowy,
 • żółty,
 • zielony,
 • niebieski,
 • granatowy.
 • fioletowy.

Namalujcie tęczę kredkami na papierze. A po deszczu, gdy zaświeci słonko szukajcie tęczy na niebie!


 • -

Propozycje zabaw dla Gruszeczek – 03.04.2020r

Kolejny ciężki tydzień za nami. Dlatego dziś na odstresowanie wspólne miłe zajęcie.

Cele:

 • Poznawanie struktur różnych składników spożywczych

 • Przeliczanie i odmierzanie składników

 • Zaangażowanie w domowe obowiązki

 • Próby samodzielnego wygniatania ciasta, formowanie kulek

 • Rozbudzanie, budowanie więzi między dzieckiem a rodzicem w czasie wspólnego pieczenia ciasteczek

 • Wdrażanie do zachowania porządku podczas zajęć kulinarnych

Przygotowujemy ciasteczka z kaszy manny.

Do ich wykonania potrzebujemy:

 • 2 szklanki mąki pszennej

 • 1,5 szklanki kaszy manny

 • 0,5 szklanki cukru

 • 1 łyżka cukru waniliowego

 • 2 duże jajka

 • 140 g masła

 • 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

 • marmolada lub gęsta konfitura

Przygotowanie się do robienia ciasta.

 1. Dzieci i rodzice myją ręce i jeżeli mają zakładają fartuszki ochronne. Pozwólmy dzieciom na jak największą samodzielność. Przypominajmy im również o porządku jaki powinien panować podczas przygotowania ciasteczek.

 2. Mąkę wsypujemy do miski, dodajemy kaszę mannę, cukier (zwykły i waniliowy), proszek do pieczenia, jajka, pokrojone na małe kawałki masło i zagniatamy (ręką lub mikserem z hakiem) na gładkie ciasto.

 3. Dzieci niech dotykają wszystkich składników, dzięki czemu poznają ich strukturę. Pomagamy w wyrabianiu ciasta.

 4. Z ciasta nabieramy porcję wielkości orzecha włoskiego i formujemy kulki. Kuleczki ciasta układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Lekko spłaszczamy je dłonią, a następnie trzonkiem drewnianej łyżki (lub palcem) formujemy w każdej kuleczce ciasta wgłębienie (podobnie jak w kluskach śląskich).

 1. Do wgłębień w ciastkach nakładamy marmoladę  można użyć rękawa cukierniczego lub po prostu łyżeczki.

 1. Blachę z ciastkami wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni (grzanie góra i dół) i piec ok. 13 minut. Ciasteczka po upieczeniu są blade, nie pieczemy ich do mocnego zarumienienia, bo będą twarde.

Po skończonej pracy wspólnie sprzątamy nasz bałagan.

Życzę Dzieciom oraz Państwu smacznego. Mam nadzieję, że posmakuj 🙂

Zadanie Co to za owad? – rozwiązywanie zagadek.

Cel zadania: rozwijanie logicznego myślenia, utrwalenie nazw i wyglądów wymienionych w zagadkach owadów

Rodzic rozkłada na podłodze ilustracje przedstawiające różne owady. W koszyku, pudełku lub woreczku ma zagadki. Dziecko losuje zagadkę. Po uzyskaniu poprawnej odpowiedzi dziecko wskazują owada na ilustracji.

 • Kiedy z łąki zniknie rosa, do słodyczy leci… (osa)
 • Dziś podadzą nam na stoły miodek pracowite… (pszczoły)
 • Bzyka ciągle koło ucha ta natrętna mała… (mucha)
 • Ich nad łąką lata tyle różnobarwne to… (motyle)
 • Miło czytać dzieciom wiersze, gdy za oknem słychać… (świerszcze)
 • Jest w kropeczki, szuka słonka śpi na listkach – to… (biedronka)
 • Na lot nocą sposób ma szara, niepozorna… (ćma)
 • Bardzo lubi leśny gąszcz i brzmi w trzcinie – zwie się… (chrząszcz)

Do pobrania karty z owadami  – nie do wszystkich są zagadki owady do druku

Do pobrania również karta do ćwiczenia grafomotoryki karta pracy grafomotryka


 • -

Propozycje zabaw dla Boróweczek – 03.04.2020r

Temat: Odkrywamy tajemnice przyrody

Proszę o nazwanie jaj i przekazanie informacji do jakiego ptaka należy jajko. Prosimy, aby dziecko zwróciło uwagę na różnice i podobieństwa jajek. Który ptak znosi największe jaja ? Który ptak znosi najmniejsze jajka?

Zadajemy dziecku pytania :

 • Czy ze wszystkich jajek wykluje się pisklę? ( w tych , których jest zarodek)
 • Jakie warunki musi mieć jajko, żeby wykluło się pisklę (ciepło)
 • Czym żywi się zarodek w jajku ? ( w jajku są zapasy pokarmu – żółtko)
 • Do czego służy białko? (chroni zarodek przed wstrząsami)
 • Czy zarodek w jajku oddycha ?
 • Co się dzieje z jajkiem, gdy wyklują się z jajek? (Przykładowe odpowiedzi: rosną, uczą się latać, dorastają, zakładają swoje rodziny i gniazda, wysiadują pisklęta, opiekują się potomstwem)

Zabawa badawcza – Dziecko umieszcza jajko w szklance z wodą. Obserwujemy pęcherzyki powietrza na skorupce jajka. Tłumaczymy dziecku , że przez skorupkę do zarodka dostaje się powietrze.

Wykluwanie s pisklęcia

Zachęcam do obejrzenia filmu podczas , którego można zobaczyć wykluwanie się pisklęcia z jajka.

https://www.youtube.com/watch?v=whsdyV0O318

Ptasie gniazda – zabawa konstrukcyjna

Dzieci budują gniazda z papierowych torebek i samodzielnie zgromadzonych materiałów, które posiadają w domu. Dziecko przycina i wywija torebkę papierową do której następnie przykleja gałązki , patyczki , papierki, piórka ,szmatki.

Zabawa ruchowa – ”Slalom” – przeprawa przez rzekę

Do tego zadania potrzebne będą:

 • Plastikowe krążki
 • Poduszki
 • Koce

Rozkładamy po kolei wszystkie przedmioty, które będą służyły jako kamienie, po których dziecko przeskakuje by, dotrzeć do celu. Po każdym dotarciu zmieniamy ustawienia i przechodzimy na wyższy poziom.

Siła grochu i fasoli – podsumowanie obserwacji, wyciągnięcie wniosków.

Wspólnie z dzieckiem oglądamy efekty umieszczenia ziaren grochu i fasoli w gipsie.

Kiełkujące ziarna rozsadziły plastikowy kubeczek.

Rodzic opowiada:

Starożytni Grecy rozbijali skalne bloki w ten sam sposób. Wzdłuż planowanej linii pęknięcia, odłupania skały wiercili otwory, które wypełniali fasolą i wodą. Pęczniejące ziarna rozsadziły skały.


 • -

Propozycje zabaw dla Malinek – 03.04.2020r

Czego można nauczyć się od zwierząt?

Kot- gibkość, sprawne ruchy

 • Koty są wśród ssaków jednymi z największych śpiochów,

  potrafią drzemać 15 godzin dziennie

 • Chodzą własnymi drogami, znikają nawet na kilka

  dni i bardzo lubią buszować w nocy po domu i ogrodzie

 • Bardzo dobrze czują się w liczniejszych rodzinach

 • Kot nie widzi nic, co znajduje się bezpośrednio przed nim.

 • Mimo bystrego wzroku, czasem zdarza się, że ma problem ze znalezieniem jedzenia „tuż pod nosem”. Nie trzeba się wtedy z niego śmiać, tylko należy mu pomóc odszukać smakołyk

 • Kiedy już kogoś polubią, chętnie siadają na kolanach, mruczą i łaszą się. Potrafią reagować na wypowiadane do nich słowa i okazywać własne zdanie.

 • Zdziwienie u kota można wyczytać w jego oczach. Kiedy coś go bawi, czymś się ekscytuje, to ma duże źrenice, a jeśli coś go zdenerwuje, robią się one całkiem malutkie.

Czego można nauczyć się od kotów?

Od kotów można nauczyć się między innymi dbania o higienę, bo koty poświęcają toalecie jedną trzecią całego dnia. Oczywiście, Ty nie musisz spędzać w łazience tyle czasu, jednak jeśli nie bardzo lubisz się myć spróbuj zamienić ten codzienny rytuał w dobrą zabawę.

Kocie ruchy- kot najczęściej stara się lądować na czterech łapach,

ale to wcale nie znaczy, że wychodzi cało z każdej opresji.

Zdarza się, że spadając na łapy z dużej wysokości,

może je sobie po prostu połamać. Ćwiczenie kocich ,

miękkich i zgrabnych ruchów pomaga kształtować ładną sylwetkę i zapewnia sprawność.

Stań na czworaka na podłodze i podobnie jak kot spróbuj wygiąć grzbiet. Powtórz ćwiczenie co najmniej 7 razy.

Kot się skrada- ustaw w pokoju tor przeszkód, który będziesz musiał pokonać zwinnie jak kociak. Pewnie nie raz zauważyłeś, że kot potrafi wcisnąć się w najmniejszą szczelinkę. To zasługa budowy jego ciała, która nie ma obojczyka. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie żebyś i ty spróbował być tak bardzo zwinny.

Na dywanie rozłóż nitkę. Najlepiej poskręcaj ją w różne zawijasy, po których będziesz musiał przejść na paluszkach. Potem powtórz to ćwiczenie z jednym zasłoniętym oknem. A czy uda ci się pokonać tą trasę idąc tyłem? Następnie przejdź ją jeszcze raz ale na czworaka. Kolejny etap toru przeszkód to skradanie się pod belką, oczywiście nie musisz mieć w domu drewnianego klocka wystarczy jak umieścisz kawałek tasiemki pomiędzy dwoma krzesłami. Przechodź na czworaka pod tasiemką, która za każdym razem powinna być umieszczana coraz niżej i niżej. Pamiętaj że zwinny kot nie powinien jej dotykać żadną częścią ciała, zwłaszcza plecami.

Pies- wierny przyjaciel

Pies to niezwykłe zwierzę. Skąd wzięło się w naszych domach?

Z lasów, borów, w których niegdyś grasowały wilki.

Bo psy pochodzą właśnie od wilków. Można powiedzieć

że są ich dalekimi pra, pra, prawnukami…Z biegiem lat odnalazły ciepły kąt przy ognisku człowieka, gdzie

zazwyczaj mogły liczyć na jedzenie. W zamian za to odwdzięczały się człowiekowi, pomagając w różnych

pracach, co zresztą robią do dziś.

Czego można nauczyć się od psów?

Pies dostarcza wielu pozytywnych emocji, pozwala obserwować tajemniczy świat natury z bardzo bliska. Ponadto pies uczy tolerancji i cierpliwości. Najważniejsza z lekcji, jakiej może Ci udzielić pies, to nauka przyjaźni. Niewątpliwie pies jest najwierniejszym zwierzakiem i potrafi okazać swoje zadowolenie i miłość właścicielowi.

Imię jest ważne- wyobraź sobie, że jesteś hodowcą psów. Masz u siebie przedstawicieli kilku ras, którym trzeba nadać imiona zgodnie z ich profesją i zamiłowaniem:

bernardyn- ratuje ludzi spod śniegu;

owczarek podhalański- pilnuje stada owiec;

labrador- opiekuje się niewidomymi;

chart- pomaga podczas polowania;

owczarek niemiecki- pracuje w policji;

Jaskółka- zwiastunka deszczu

Małe, bardzo sprawne w locie ptaki są symbolem nadchodzącej wiosny.

Ptaki te potrafią złapać owada w locie i nimi się głównie odżywiają. Jaskółki nie lubią zimy. Te wdzięczne ptaki odzywają się często, wydając śmieszne dźwięki: czrr-czrr- sierr-sierr lub srieu.

Ostrzega przed nadchodzącą burzą, zniżając swój lot blisko ziemi. Ale nie dlatego, że ma zamontowany jakiś przeciwdeszczowy radar. Wręcz przeciwnie żadna w tym jego zasługa. Tak naprawdę o deszczu wiedzą pierwsze latające w powietrzu owady. Zniżają lot, żeby w razie czego szybko móc się schronić przed opadami a jaskółki sobie po prostu spokojnie polują. Są tam gdzie owady, a że te są niżej to i ptaki latają bliżej ziemi.

Prognoza- Natura tak to już urządziła, że najczęściej można poznać, kiedy zbliża się wiosenna lub letnia burza. Czy potrafisz wymienić, jakie są oznaki nadchodzącej ulewy? Postaraj się powiedzieć które odpowiedzi są prawdziwe.

 • Ciemne chmury zasłaniają niebo

 • Białe obłoczki płyną spokojnie po niebie

 • Kury głośniej gdaczą

 • Zrobiło się duszno i bezwietrznie

 • Zerwał się bardzo silny wiatr

 • Mama zbiera pranie ze sznurka w ogrodzie

 • Nagle zrobił się przeciąg w mieszkaniu

 • Niebo przeszywają błyskawice, ale nie pada deszcz

 • Słychać grzmoty w oddali ale nie pada deszcz

 

Dokończ zdanie” – zabawa słownikowo – gramatyczna.

 • Rozwijanie mowy i mylenia

Zwierzę chronione to…..

Drzewo chronione to…

Ptak chroniony to…..

Zabawy w moim domu” – zabawa słowna.

  • Rozwijanie umiejętności mówienia i budowania zdań

Dziecko opowiada jak wygląda zabawa w ich domu, z kim się bawią i jakimi zabawkami, jakie są ulubione zabawy.


 • -

Propozycje zabaw dla Śliweczek – 03.04.2020r

Wiosenne kwiatuszki!

Wiosna zbliża się wielkimi krokami… Doskonałą propozycją formy zajęć plastycznych w domu, będzie połączenie ich z eko-multisensoryką 😊 Zgodnie z ideą „nie wyrzucaj – wykorzystaj” świetnie sprawdzą się poniższe zajęcia.

Potrzebujemy:

puste, plastikowe butelki po napojach (zwróćcie uwagę na spód takiej butelki, im ciekawsza tym ciekawsze kwiatki)

farbki

kartki

Spód butelki maczamy w farbie i tworzymy kwiatuszki, wiosenną łąkę. Zachęcamy do pomalowania całego krajobrazu 😊 Mamy nadzieję, że spodoba Wam się ta propozycja zachęcamy do powtórzenia piosenki pt.Maszeruje wiosna” krą dzieci już znają

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY

Cel: dziecko tworzy pracę plastyczną, kończy rozpoczęte zdanie, rozpoznaje i nazywa kolory, rozwija poczucie rytmu, uwrażliwia się na zmiany tempa i charakter utworu

Kim jest odkrywca? rozmowa inspirowana wierszem. Rodzic cicho recytuje wiersz:

Może zobaczymy

Idźmy leśną ścieżką

cicho, cichuteńko,

może zobaczymy

sarniątko z sarenką.

Może zobaczymy

wiewióreczkę małą,

jak wesoło skacze

z gałęzi na gałąź.

I niech nikt po lesie

nie gwiżdże, nie woła

może usłyszymy pukanie dzięcioła.

A może zaśpiewa

między gałązkami

jakiś mały ptaszek,

którego nie znamy.

I będzie nas witał

wesołą piosenką,

tylko idźmy lasem

cicho cichuteńko.

(Helena Bechlerowa Źródło: „Antologia literatury dla najmłodszych”, wybór A. Ożyńska-Zborowska KAW, Warszawa 2001, s. 267.)

Rodzic zadaje dziecku pytania: Kim jest tropiciel? Jak powinien się zachowywać?. Wszyscy wspólnie dochodzą do wniosku, że jest to cierpliwy obserwator przyrody, który wtapia się w otoczenie, nie kręci się, nie wierci, nie szeleści, nie wzdycha i nie kicha. Wierszyk można wykorzystywać wielokrotnie w zabawie ruchowej wyciszającej, w której dzieci idą na palcach, jednocześnie recytując tekst jak najciszej.

Cel: dziecko tworzy wielozdaniowe wypowiedzi, odpowiada na pytania, interpretuje ruchem treść wiersza

Miłej zabawy!

Wychowawczynie 😊


 • -

Propozycje zabaw dla Jagódek – 03.04.2020r

Grupa X Jagódki

 1. Rytmika dla dzieci – polecam film na You Tube „Tuptaj starszaczku – Miłosz Konarski”
 2. Karta pracy cz. 3 s. 58 i 59
 3. Wzbogacanie wiedzy na temat szpaków poprzez słuchania opowiadania „Szpaki”

Obok domu Pawła rozciąga się duży ogród. Rosną w nim kwiaty i drzewa, do ogrodu często przylatują ptaki. Są wśród nich także szpaki. Każdego roku Paweł obserwuje je. Na podwórku rośnie wielka brzoza, to właśnie na niej szpaki mają budkę lęgową. Kiedy wracają w marcu ze swojej wędrówki z Europy Zachodniej, budka lęgowa już na nie czeka. Wyczyszczona z zeszłorocznych traw i patyczków jest gotowa, aby założyć w niej nowe gniazdo. Szpaki, które mieszkają w ogrodzie Pawła już wróciły. Kilka razy obleciały cały ogród, usiadły na każdym drzewie i sprawdzały co się zmieniło. Zajrzał też do budki lęgowej, chyba im się spodobała. Coraz częściej wchodzą do niej i przynoszą suche trawy, mech, drobne gałęzie. Uwiją z tego wygodne gniazdko. Kiedy w gnieździe pojawią się jajka samica i samiec będą wysiadywać je na zmianę. Po 14 dniach wyklują się małe szpaki, które trzy tygodnie spędzą w gnieździe. W tym czasie ich rodzice ciężko pracują. Młode szpaki mają wielki apetyt, rodzice karmią je owadami i dżdżownicami. Gdy dorosną wspólnie z rodzicami będą często gośćmi w sadzie Pawła. Potrafią zjeść ogromne ilości wiśni, borówek i czereśni. Kiedy dojrzewają owoce, tata Pawła stawia w sadzie stracha.

.

 Szpak zwyczajny (Sturnus vulgaris)4. Rozmowa na podstawie opowiadania

 • Kto przylatuje do ogrodu Pawła?
 • Gdzie szpaki maja budkę lęgową?
 • W jaki sposób przygotowuje się budkę lęgową dla szpaków?
 • Z czego szpaki wiją gniazdo?
 • Kto w rodzinie szpaków wysiaduje jajka?
 • Po ilu dniach wykluwają się małe szpaki?
 • Co zjadają młode szpaki?
 • Jakie owoce lubią jeść szpaki?
 • W jaki sposób tata Pawła odstrasza szpaki?

5.Moja dłoń będzie ptakiem” – odbijanie dłoni

Dzieci maczają dłoń w farbie i odbijają ją na papierze. Następnie dorysowują elementy tak, aby powstał ptak.