• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Rekrutacja do Przedszkola 2019/2020r

25 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020.

Na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie nabór do:
1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu
1) Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/deklarację kontynuacji.

Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wszystkich kryteriów poniżej), należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Kryteria ustawowe:
– Wielodzietność rodziny kandydata
– Niepełnosprawność kandydata
– Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
– Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
– Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
– Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
– Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe:

1) rodzice (opiekunowie prawni), pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne
lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt;
ZAŁACZNIKI:
* dokument potwierdzający fakt samotnego wychowywania dziecka
* dokument potwierdzający w formie zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie z uczelni lub szkoły o nauce w systemie dziennym/aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym/aktualne zaświadczenie o opłacaniu składek KRUS

2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i aktualne na dzień składania wniosku rozliczanie przez rodziców
(opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko, podatku dochodowego
od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; -5 pkt;
ZAŁACZNIKI:
* aktualne dokumenty potwierdzające fakt miejsca zamieszkania dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczania
podatku od dochodów fizycznych przez rodzica (opiekuna prawnego) aktualnego na dzień składania deklaracji
(np. ZAP 3/kopia złożonego rocznego zeznania podatkowego)

3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, punkcie przedszkolnym,
w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane
przedszkole – 8 pkt;

ZAŁACZNIKI:
* oświadczenie rodzica
2) Rodzice sprawdzają wyniki klasyfikacji (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
3) Rodzice składają oświadczenie woli o przyjęcie dziecka do placówki
4) Rodzice sprawdzają listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Informacja - rekrutacja 2019-2020 Harmonogram rekrutacji przedszkola 2019-2020

 • -

Walentynki w Brzoskwinkach

W czwartek, 14 lutego, nasza grupa „zaczerwieniła się”. Wszystko to za sprawą Dnia Zakochanych. Były konkursy, tańce, zabawy. Wspólnie wykonaliśmy wielką walentynkę- którą wręczyliśmy koleżankom i kolegom z grupy Truskawek. Uśmiechy na twarzach naszych podopiecznych utwierdziły nas w przekonaniu, że  dzieci ciekawie i wesoło spędziły czas. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie swoim pociechom ubrań w kolorze czerwonym.

Bojko Aleksandra


 • -

Domek Baby Jagi – Śliweczki

W ubiegłym tygodniu Śliweczki przeniosły się w świat baśni i bajek. Dzieci również chciały być współtwórcami baśni i postanowiły samodzielnie wykonać domek Baby Jagi. Choć nie był on z prawdziwych pierników to Śliweczki miały pełne ręce roboty. Brawo pracowite Śliweczki 🙂

A.S.


 • -

Bezpieczne ferie – Boróweczki

BEZPIECZNE FERIE

Dnia 04 lutego nasze przedszkole odwiedzili policjanci z posterunku
w Kołbaskowie. Przeprowadzili z dziećmi z najstarszych grup wiekowych, w tym oczywiście również z Boróweczkami, pogadankę na temat bezpiecznych zachowań w czasie zimowych zabaw. Policjanci przybliżyli dzieciom charakter pracy policjanta. Dzieci popisały się fantastyczną znajomością numerów alarmowych.

B.F.


 • -

Jabłuszka zapraszają Babcie i Dziadków

Już niedługo moi mili

chcemy, byście z nami byli.

Wolnej chwili więc szukajcie,

do drzwi naszych zapukajcie.

Bo już teraz zapraszamy

na okazję, którą mamy.

A to będzie wielka gratka

Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Czasu wnukom nie żałujcie

i powoli się szykujcie.


 • -

 • -

Treści programowe luty – Malinki

TREŚCI PROGRAMOWE LUTY 

„MALINKI”

 


 • -

Treści programowe luty – Jabłuszka

Temat tygodnia 1: „ Baśnie, bajki, legendy”

Rozwijanie zainteresowania książką.

Wspólne tworzenie bajki.

Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról.

Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.

Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal w przedszkolu.

Temat tygodnia 2: „Bale, Bale w karnawale”

Rozumienie pojęcia karnawał; kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy.

Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzanie zakresu liczenia.

Poznanie pracy fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoriów, które są mu potrzebne.

Rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.

Poznanie i wykonanie ozdób karnawałowych; ozdabianie sali.

Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł podczas zabaw.

Temat tygodnia 3: Wynalazki

Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.

Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają.

Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.

Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.

Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.

Temat tygodnia 4: W dawnych czasach

Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.

Rysowanie węglem.

Poznawanie i określanie właściwości soli.

Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.

Uczestniczenie w zabawie badawczej – rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem, prowadzenie obserwacji.


 • -

 • -

Treści programowe luty – Śliweczki

Tydzień 1

Baśnie, bajki, bajeczki”

 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na „niby”
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek
 • porównywanie dwóch schematycznych obrazków o tej samej treści , wskazywanie różnic
 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów
 • mierzenie długości, szerokości, wysokości, stosowanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki

Tydzień 2

Muzyka wokół nas”.

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych
 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej
 • rozpoznawanie różnych odgłosów , dźwięków, dochodzących z bliskiego otoczenia
 • odtwarzanie proponowanego rytmu
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach

Tydzień 3

Nie jesteśmy sami w kosmosie”.

 • – poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • – oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji
 • – poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia np: lupy,lornetki, mikroskop
 • – uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • – rozwiązywanie prostych zagadek
 • – odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • – liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku, dostrzeganie roli ostatniego liczebnika

Tydzień 4

Projekt budowle”.

 • – oglądanie zdjęć, albumów , filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie roli myśli technicznej np.: budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego
 • – uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
 • – poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola, nazywanie narzędzi,przyborów potrzebnych im do pracy
 • – gromadzenie informacji na temat osób pracujących w różnych zawodach
 • – określanie ról różnych zawodów w życiu społecznym
 • – obserwowanie poznawanie najbliższego otoczenia,
 • – dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • – układanie dowolnych kompozycji z klocków figur geometrycznych
 • – uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa i w ćwiczeniach gimnastycznych