• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Konkurs pt. „Portret Nauczyciela” został rozstrzygnięty.

Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, że na konkurs organizowany przez przedstawicieli Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Przecławiu został rozstrzygnięty i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Na konkurs wpłynęło aż 41 prac – portretów nauczyciela/pomocy nauczyciela. Wszystkie prace były przepiękne. Cieszył nas fakt, iż większość prac została samodzielnie wykonana przez naszych przedszkolaków – bo o to właśnie chodziło – by zobaczyć oczami dziecka, to jak widzi ono nauczyciela. Na dzieci podczas rozdawania nagród czekało ostatnie zadanie związane z konkursem – dzieci musiały oznaczyć znaczkiem grupy swoją pracę, tak by panie nie miały problemu z rozpoznaniem siebie (a jak wiemy imiona lubią się powtarzać… ).

Wszystkie prace zostały nagrodzone. Każde dziecko otrzymało nagrodę z rąk pani Katarzyny Kurowskiej-Sirant oraz pani Bożeny Jakubczak.

Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.


 • -

Patriotyczny quiz wiedzy o Polsce – Brzoskwinki

07.11. w naszym przedszkolu odbył się QUIZ PATRIOTYCZNY dla grup starszych. Brzoskwinki dzielnie brały udział odpowiadając trafnie na pytania dotyczące wiedzy o Polsce. Wynikiem tych zmagań było uzyskanie drugiego miejsca wśród pięciu grup.

 


 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

Treści programowe listopad – Brzoskwinki

Treści programowe listopad – Brzoskwinki

Tydzień I Odkrywam świat wokół mnie:
-wdrażanie do podejmowania prób prowadzenia ćwiczeń porannych (proponowania kolejnych ćwiczeń)
-rozwijanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji
-kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju
-kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej (jestem Polakiem , mieszkam w Polsce)
-usprawnianie funkcji wzrokowej i słuchowej (rozpoznawanie liter „t” i „T” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie)
-kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi (mały, mniejszy, mniej, duży, większy, tyle samo, o tyle więcej, o tyle mniej)

Tydzień II Moja ojczyzna Polska
-kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego podczas czynności związanych z pisaniem i wycinaniem
-wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowalny sposób
-kształtowanie tożsamości narodowej przez ukazanie największych miast Polski i sylwetek sławnych Polaków
-poznawanie obrazu graficznego głoski „l” – litery „L” , „l”
-przeliczanie w zakresie 10
-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc)

Tydzień III Dawniej i dziś
-rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej przez zabawy ruchowe
-budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania.)
-poznawanie obrazu graficznego głoski „u” – litery „U”, „u”
-wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1-6
-wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby
-kształtowanie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeniom własnego ciała

Tydzień IV Podróżujemy w dawne czasy
-kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych
-rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania
-kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
-poznanie obrazu graficznego głoski „k”- litery „K”, „k”
-wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
-zapoznanie z graficznym zapisem liczby „7”


 • -

 • -