• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Wspólne granie w Brzoskwinkach

W pierwszych dniach lutego nasza grupa zamieniła się w prawdziwą orkiestrę. W ramach zajęć dydaktycznych brzoskwinie poznały wszystkie grupy instrumentów, ich nazwy, brzmienie. Na zakończenia tygodnia razem zagraliśmy w naszej orkiestrze. Było głośno…. i wesoło. 


 • -

Treści programowe luty – Brzoskwinki

Tydzień 1 Odkrywamy świat muzyki

 • Rozwijanie motoryki małej
 • Wdrażanie do przedstawiania swoich uczuć pomocą ruchu i gestu
 • Wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania rówieśników i nauczycieli
 • Nazywanie i różnicowanie instrumentów oraz ich dźwięków
 • Poznanie różnych rodzajów muzyki i form tańca
 • Poznanie obrazu graficznego liczby 10
 • Poznanie obrazu graficznego głoski „r” – litery „r”, „R”

Tydzień 2 Jak powstają obrazy i rzeźby?

 • Wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • Rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • Rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab, krótkich wyrazów
 • Odczytywanie treści obrazów, wyodrębnianie i nazywanie ich
 • Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabaw
 • Wyjaśnianie czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód

Tydzień 3 Idziemy do teatru

 • Rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności i zwinności
 • Inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, , majsterkowanie, budowanie z wykorzystaniem materiałów użytkowych
 • Odróżnianie świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • Wdrażanie do zadawania pytań i odpowiadania na nie pełnym zdaniem
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki
 • Wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabaw

Tydzień 4 Jesteśmy artystami

 • Aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości, określanie  swoich mocnych stron, zainteresowań i upodobań
 • Budzenie zainteresowań czytelnictwem
 • Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • Określanie kierunków i ustalanie ich położenia
 • Przeliczanie elementów zbiorów w zakresie 10 (z lewej do prawej i na odwrót)
 • Wskazywanie zawodów wykonywanych przez osoby z najbliższego otoczenia

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

Kalendarium styczeń – Brzoskwinki

Kalendarz uroczystości styczeń- Brzoskwinki

 


 • -

 • -

Warsztaty edukacyjne „Łosoś i spółka” w Brzoskwinkach

Dnia 13. 12.2019 naszą grupę odwiedziły Panie z projektu edukacyjnego „Łosoś i spółka”, mającego na celu kształtowanie zachowań pro środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego. Celem projektu jest także kształtowanie świadomości pro środowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie.

Na początku dzieci otrzymały koszulki tematyczne, później przystąpiliśmy do zajęć. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z różnymi gatunkami ryb zamieszkujących rzeki oraz różnorodnością roślin. Omówione zostały także sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

Podczas warsztatów dzieci na chwilę zamieniły się w prawdziwych wędkarzy i miały okazję łowić ryby.  Każde dziecko otrzymało wydane w ramach projektu książeczki-kolorowanki edukacyjne „Łosoś i spółka”. 


 • -