• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

 • -

Kalendarium listopad – Jabłuszka

KALENDARIUM LISTOPAD – JABŁUSZKA

05.11.2019– „ Pchła Szachrajka” – wyjście na przedstawienie teatralne w GOKSiR Przecław (koszt 5zł),

06.11.2019– Występ z okazji Dnia Niepodległości, godz15.00, prosimy aby w tym dniu dzieci były ubrane w galowy strój,

12.11.2019– warsztaty „Czekoladowy autobus” koszt warsztatów 36zł z czego pobierane jest 9zł bezzwrotnej zaliczki.

14.11.2019– CPCD wizyta mamy Amelki,

22.11.2019– „Dzień kredki” – wyjście do biblioteki w Przecławiu,

28.11.2019– Miasto Nauki- świat eksperymentów, warsztaty plus czynny udział dzieci- koszt 10zł ( wpłaty kierować do skarbnika grupy)

29.11.2019– Andrzejki, zajęcia tematyczne w sali.


 • -

Treści programowe listopad – Jabłuszka

Treści programowe Listopad – Jabłuszka

Tydzień I: „Mój dom”

rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych,

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć,

– kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami,

– kształtowanie postaw prospołecznych,

– budowanie tożsamości dzieci,

– doskonalenie umiejętności liczenia,

 

Tydzień II: „Moje miasteczko”

– rozwijanie sprawności fizycznej w toku zadań i ćwiczeń,

– inicjowanie zabaw konstrukcyjnych,

– usprawnianie percepcji wzrokowej,

– rozwój mowy i myślenia,

– rozwijanie orientacji

– dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np. kroków, stóp, łokci, klocków,

 

Tydzień III: „Dawno, dawno temu”

– rozwijanie umiejętności samoobsługowych,

– rozwijanie dużej i małej motoryki,

– wdrażanie do współpracy z dziećmi w zabawie,

– wdrażanie do respektowania zasad,

– rozwijanie twórczej wyobraźni,

– wdrażanie do uważnego słuchania,

– rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze,

 

Tydzień IV: „Bawimy się w króla i królową”

wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych,

– stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań,

– kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie,

– rozwijanie naturalnej kreatywności,

– budowanie czynnego i biernego słownika dziecka,

– rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,

 


 • -

 • -

Treści programowe październik – Jabłuszka

Tydzień I: Pani Jesień puka do drzwi
• wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
• wdrażanie do respektowania norm społecznych
• wdrażanie do uważnego słuchania
• kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody
• kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę

Tydzień II: Prezenty od Pani Jesieni
• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
• rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
• wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy
• rozwijanie umiejętności liczenia

Tydzień III: Jestem zdrowym przedszkolakiem
• doskonalenie umiejętności dbania o higienę
• wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia
• uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych
• kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu
• rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy
• rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
• doskonalenie umiejętności grupowania obiektów ze względu na wspólne cechy

Tydzień IV: Kiedy mamy dzień, a kiedy noc?
• rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych
• odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
• dostrzeganie i nazywanie swoich emocji
• okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom
• wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie


 • -

 • -

Uwaga! Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Rada Rodziców ogłasza konkurs dla Przedszkolaków na najładniejszy portret ulubionego nauczyciela / pomocy nauczyciela.
Technika prac dowolna. Oceniana będzie samodzielność, estetyka wykonania, oryginalność, ale przede wszystkim własna praca dziecka!

Na prace czekamy do piątku (11.10). Każdy przedszkolak może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę!

Ogłoszenie wyników i zwycięzców nastąpi w Dniu Edukacji Narodowej 14.10, wraz z wystawą wszystkich prac zgłoszonych do konkursu. Dla laureatów konkursu przewidziane są upominki i nagrody!!

Gotowe portrety należy przekazać Pani Bożence ze żłobka (grupa Pszczółek).

 

Rada Rodziców

Przedszkola Publicznego w Przecławiu


 • -

Spotkanie ze strażakami – Jabłuszka

Dnia 26 września dzieci w grupy Jabłuszka uczestniczyły w spotkaniu ze Strażakiem.

Każdy przymierzył kask, zobaczył wąż oraz ubiór, w którym strażak gasi pożary.


 • -

Wycieczka do „Wiejskiego podwórka” w Bobolinie – Jabłuszka

Dnia 23 września grupa Jabłuszka uczestniczyła w wyjeździe do Gospodarstwa Agroturystycznego „Wiejskie Podwórko” w Bobolinie. Podczas wizyty dzieci poznały naturalne środowisko życia krowy i świnki, zobaczyły króliczki, lisa syberyjskiego, pokaz wyszkolonego psa i co najważniejsze mogły doświadczyć przejażdżki na koniku.

Na koniec czekał ciepły poczęstunek w postaci pieczonego ziemniaka.

M. Szeflińska


 • -