• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Treści programowe marzec – Poziomki

Zamierzenia edukacyjne marzec 2019 grupa Poziomki

 

Tydzień I : ,,Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat’’

-Utrwalenie pojęcia ,,para”
-Uświadomienie pojęcia pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny
-Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym
-Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy

 

Tydzień II: ,,Wiosna zaraz tu przybędzie ,kolorowo będzie wszędzie „

-Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin
-Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wczesna wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku
 -Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych , bogacenie słownictwa

 

Tydzień III: ,, Słychać śpiew wśród drzew i chmur –to artystów ptasich chór”

-Zachęcanie do obserwacji świata przyrody ,dostrzeganie bieżących zmian
-Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych
-Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych
 

Tydzień IV: ,, Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem „

-Dostrzeganie zmian we własnej osobie
-Nabywanie coraz dojrzalszych cech kompetencji społecznej
-Doskonalenie budowania wypowiedzi na konkretny temat

 • -

Kalendarium marzec – Poziomki

Kalendarz Marzec 2019 grupa Poziomki

3.03 Dzień Pisarzy – zajęcia tematyczne w sali.
8.03 Dzień Kobiet – zabawy przy muzyce, poczęstunek w sali.
21.03 Pierwszy Dzień Wiosny – uroczyste przywitanie Pierwszego Dnia Wiosny.


 • -

 • -

 • -

Bal karnawałowy – Poziomki

Jak przystało w karnawale, czas na kolorowe bale!
Poziomki i Jeżynki w kolorowych przebraniach, przy żwawej muzyce wywijały pląsy i łamańce.
Mamy tę moc!

S.K.


 • -

Warsztaty świąteczne w Poziomkach

Dzieci z grupy Poziomek powitały swoich Rodziców krótkim występem artystycznym, następnie udały się do stolików aby wspólnie z rodzicami przygotować bombkę świąteczną. Dzieci wykonały wspaniałe ozdoby choinkowe, które zawiesiły jako pamiątkę na swoich choinkach w domach.


 • -

Treści programowe styczeń – Poziomki

Zamierzenia Styczeń 2019 Grupa Poziomki

,,Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą”

-Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy zapoznanie dzieci z ich nazwami.

-Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych

 

,,Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze”.

-Zaspokajanie dziecięcej aktywności twórczej

-Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

 

,,Kocham Babcię, kocham Dziadka, bycie z nimi to jest gratka”

-Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach

-Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu do najbliższych

 

,,Co marzenia to marzenia, wnet się życie nasze zmienia”.

-Wyrażanie własnych myśli i życzeń

-Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych

 


 • -

 • -

Mikołajki w Poziomkach

6 Grudnia obchodziliśmy Mikołajki, tego dnia każde dziecko miało okazję uczestniczyć w zabawach tanecznych organizowanych na korytarzu Przedszkola, a także spotkać się i porozmawiać ze Świętym Mikołajem. Po wspólnej zabawie nadszedł czas na wręczenie prezentów oraz złożenie świątecznych życzeń.

K. Gaweł


 • -

Kalendarium grudzień – Poziomki

06.12 Mikołajki-zabawa z Mikołajem i wręczenie prezentów.

Prosimy, aby w tym dniu dzieci były ubrane na czerwono.

12.12 Akademia zdrowia dr. Emiś

20.12 Świąteczne warsztaty z rodzicami