• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Kalendarium Listopad – Poziomki

5.11 Dzień Postaci z Bajek –zabawy tematyczne w Sali
6.11 Obchody Święta Niepodległości-Prosimy aby dzieci w tym dniu ubrane były na galowo
8.11 Zebranie z Rodzicami godzina 16.00 – Serdecznie Zapraszamy
13.11 Koncert Pro Musica – ,,Dzielny Dratewka i leniwy Smok”- Przedstawienie finansowane ze środków Rady Rodziców
23.11-Dzień Pluszowego Misia – Wspólna zabawa przy muzyce godzina 9:30


 • -

Treści programowe listopad – Poziomki

Zamierzenia Edukacyjne Listopad – Grupa Poziomki

Tydzień I ,,Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy”
-Bogacenie czynnego słownictwa
-Kojarzenie owoców z drzewami na których rosną
-Poznanie różnych sposobów przechowywania owoców

Tydzień II-,, Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje”
-Poszerzenie wiedzy z dziedziny przyrody
-Rozwijanie poczucia estetyki wykonania prac plastycznych
-Kształtowanie intuicji matematycznych

Tydzień III-,, Parasole czas wyciągnąć , to jesienny deszcz nadciąga”
-Dostrzeżenie zmian zachodzących jesienią
-Zwrócenie uwagi na specyficzny kolor jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych
-Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści

Tydzień IV-,, Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przepędzimy”
-Doskonalenie nazw kolorów i barw
-Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu-
-Rozbudzanie poczucia estetyki


 • -

Pasowanie na Przedszkolaka – Poziomki

19-go października odbyło się pasowanie na Przedszkolaka w grupie Poziomek. Był to ważny dzień zarówna dla Dzieci jak i Rodziców. Dzieci zostały oficjalnie pasowane przez Panią Dyrektor, a także zaprezentowały krótką część artystyczną. Dziękujemy wszystkim Rodzicom za tak liczne przybycie oraz wspaniałą zabawę.

K. Gaweł
M. Kubik

 


 • -

Kalendarz na październik – grupa Poziomki

9.10.18 Przedstawienie pt: ,,Kuchenne Rewolucje”- finansowane ze środków Rady Rodziców

15.10.18 Obchody Dnia Nauczyciela –przygotowywanie laurek dla Nauczycieli z innych grup

19.10.18 Pasowanie na Przedszkolaka-godzina 15.00


 • -

Zamierzenia edukacyjne październik-grupa Poziomki

Tydzień I – Jabłka śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele
-zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców-sadem
-Kojarzenie owoców z drzewami na których rosną
-Poznanie różnych sposobów przechowywania owoców

Tydzień II –  Witaminy , hop! Do brzuszka i marchewka i pietruszka
-Poszerzenie wiedzy z dziedziny przyrody
-Rozwijanie poczucia estetyki wykonania prac plastycznych
-Kształtowanie intuicji matematycznych

Tydzień III- Liście malowane, pod drzewami rozsypane
-Dostrzeżenie zmian zachodzących jesienią
-Zwrócenie uwagi na specyficzny kolor jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych
-Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści

Tydzień IV- Las szumi jesiennie, już robi się sennie
-Prowadzenie obserwacji przyrodniczych
-Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu
-Rozbudzanie poczucia estetyki


 • -

 • -

 • -

Dzień Chłopaka Poziomki

28 września obchodziliśmy w naszej grupie Dzień Chłopaka, był to dzień pełen wrażeń, radości i dobrej zabawy.

K.G.


 • -

Kalendarz na wrzesień – Grupa Poziomki

20.09- Dzień Przedszkolaka –Zabawy przy muzyce z chustą animacyjną

24.09-Powitanie Jesienni-Zajęcia tematyczne

W tym dniu prosimy o przyniesienie darów Jesieni-Liści, Szyszek, Kasztanów, Wrzosów

30.09-Dzień Chłopaka- Przygotowanie upominków dla chłopców

K.G.


 • -

Zamierzenia dydaktyczne we wrześniu

 Temat I:  Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

 • Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
 • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

Temat II: W moim domu nie nudzi się nikomu

 • Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.
 • Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.
 • Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do roślin i zwierząt.

Temat III:  Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie

 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
 • Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.
 • Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
 • Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczen

Temat IV:  Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.