• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

Kalendarz na wrzesień – Grupa Poziomki

20.09- Dzień Przedszkolaka –Zabawy przy muzyce z chustą animacyjną

24.09-Powitanie Jesienni-Zajęcia tematyczne

W tym dniu prosimy o przyniesienie darów Jesieni-Liści, Szyszek, Kasztanów, Wrzosów

30.09-Dzień Chłopaka- Przygotowanie upominków dla chłopców

K.G.


 • -

Zamierzenia dydaktyczne we wrześniu

 Temat I:  Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

 • Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
 • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

Temat II: W moim domu nie nudzi się nikomu

 • Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.
 • Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.
 • Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do roślin i zwierząt.

Temat III:  Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie

 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
 • Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.
 • Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
 • Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczen

Temat IV:  Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.

 


 • -