• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 915065800
 • -

 • -

 • -

Koncert bajkowy pt. „Melodia, która Kraków uratowała” – Jeżynki

Dnia 31 października Jeżynki wzięły udział w koncercie bajkowym pt. „Melodia, która Kraków uratowała”. Podczas koncertu Agencji Artystycznej Pro Musica dzieci z zainteresowaniem wysłuchały bajkowej opowieści oraz miały okazję poznać budowę i brzmienie różnych instrumentów m.in. trąbki, pianina i drzewa deszczu. Miały również okazję zobaczyć krakowskie stroje ludowe, w których wystąpili muzycy.


 • -

 • -

Spotkanie z Paniami z biblioteki – Jeżynki

 

17 października odwiedziły nas Panie z Biblioteki Publicznej w Przecławiu. To było ciekawe spotkanie, podczas którego Jeżynki wysłuchały opowiadania o Śwince Peppie, zaśpiewały piosenkę, a także odpowiadały na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu.

Dziękujemy naszym gościom za spotkanie 🙂

 


 • -

 • -

Dzień Edukacji Narodowej – Jeżynki

Bukiet z liści pełny każdy w ręku ma… Kolorowe liście Wojtek pani da…

Serdecznie dziękujemy Dzieciom oraz Rodzicom za pamięć o Dniu Edukacji Narodowej.


 • -

Uwaga! Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Rada Rodziców ogłasza konkurs dla Przedszkolaków na najładniejszy portret ulubionego nauczyciela / pomocy nauczyciela.
Technika prac dowolna. Oceniana będzie samodzielność, estetyka wykonania, oryginalność, ale przede wszystkim własna praca dziecka!

Na prace czekamy do piątku (11.10). Każdy przedszkolak może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę!

Ogłoszenie wyników i zwycięzców nastąpi w Dniu Edukacji Narodowej 14.10, wraz z wystawą wszystkich prac zgłoszonych do konkursu. Dla laureatów konkursu przewidziane są upominki i nagrody!!

Gotowe portrety należy przekazać Pani Bożence ze żłobka (grupa Pszczółek).

 

Rada Rodziców

Przedszkola Publicznego w Przecławiu


 • -

 • -

Treści programowe październik – Jeżynki

Krąg tematyczny: Kolory Pani Jesieni:

 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
 • kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie
 • kształtowanie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne
 • kształtowanie świadomości własnego ciała

 

Krąg tematyczny: Prezenty od Pani Jesieni:

 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych
 • kształtowanie umiejętności ustawiania się w rzędzie, w kole, parami
 • kształtowanie umiejętności porównywania i łączenia przedmiotów
 • kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie trzech

 

Krąg tematyczny: Apetyt na zdrowie:

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności rozmowy na bliskie dzieciom tematy
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • kształtowanie pamięci przez naukę rymowanek
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

 

Krąg tematyczny: Jesienna muzyka:

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia i ich rozpoznawanie
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • wdrażanie do obserwowania najbliższego otoczenia i zmian zachodzących w przyrodzie
 • wdrażanie do respektowania zasad bezpieczeństwa