• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole
  • -

Ubezpieczenie w żłobku na rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice,

W tym roku szkolnym mogą Państwo ubezpieczyć swoje dzieci w firmie „NAU UBEZPIECZENIA”. Każdy z Państwa może wybrać między wariantem IV (39,00zł) a wariantem V (48,00zł). 

WPŁAT NALEŻY DOKONAĆ DO SKARBNIKA GRUPY. 

Osoby, które nie zdecydują się na grupowe ubezpieczenie, proszone są o napisanie oświadczenia, że dobrowolnie rezygnują z ubezpieczenia grupowego. Takie oświadczenie proszę złożyć do opiekunkek grup.

 

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ


  • -

Polisa ubezpieczeniowa – Żłobek

Zakres polisy dla dzieci żłobkowych ubezpieczonych w ubezpieczeniu grupowym.

Polisa ubezpieczeniowa Żłobek Publiczny