• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Przewidywane osiągnięcia dziecka na koniec listopada

 • -

Przewidywane osiągnięcia dziecka na koniec listopada

Przewidywane osiągnięcia dziecka 2,5 letniego na koniec listopada

Tydzień I

 • dobiera dwa jednakowe lub różniące się jednym szczegółem obrazki
 • rozpoznaje zjawiska atmosferyczne i wymienia ich charakterystyczne cechy
 • nazywa typowe zjawiska atmosferyczne: pada deszcz, świeci słońce,
 • bezpiecznie lepi z plasteliny prace na określony temat

Tydzień II

 • potrafi poprawnie policzyć minimum trzy przedmioty
 • zna znaczenie słowa  „Konstruować”
 • wznosi proste konstrukcje z klocków
 • uważnie obserwuje i wypowiada się na temat swojej konstrukcji i prac innych

Tydzień III

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się podczas spacerów i ich przestrzega
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta np.: pies, kot, królik, rybki 
 • rozumie, że o zwierzęta należy się troszczyć
 • próbuje wykonywać proste zadania graficzne

Tydzień IV

 • próbuje układać obrazek z kilku elementów
 • próbuje kolorować rysunek, mieszcząc się w konturze
 • słucha fragmentów opowiadań o treści bliskiej dzieciom
 • zna bohaterów książki o Kubusiu Puchatku