• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Przewidywane osiągnięcia Poziomek

 • -

Przewidywane osiągnięcia Poziomek

Temat tygodnia: Czekamy na Mikołaja.   

Dziecko:

 • próbuje opisać wygląd Świętego Mikołaja
 • ozdabia pracę plastyczną różnymi materiałami z wykorzystaniem kleju
 • porównuje wysokość osób i przedmiotów; relacja wysoki-niski
 • stara się poruszać się na czworakach, wpierając na całych dłoniach i palcach stóp
 • stara się śpiewać piosenki o prostej linii melodycznej
 • stara się rozpoznać i nazwać znane mu przedmioty za pomocą zmysłu dotyku

 

Temat tygodnia: Teatrzyk przedszkolaka.

Dziecko:

 • poznaje różne pojęcia związane z teatrem
 • uczestniczy w przedstawieniu teatralnym przygotowanym przez nauczyciela
 • nagradza brawami aktorów po występie
 • podejmuje próby wycinania nożyczkami
 • odtwarza rytm za pomocą ruchu oraz wywołując efekty akustyczne

 

Temat tygodnia: Zwierzęta zimą.

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta
 • naśladuje sposób poruszania się wybranych zwierząt
 • dostrzega zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym związane z porą roku – zimą
 • zna i nazywa wybrane kolory
 • liczy i porównuje liczebność zbiorów: dużo, mało, tyle samo
 • słucha uważnie krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom

 

Temat tygodnia: Wesoła choinka.

Dziecko:

 • słucha uważnie opowiadań o tradycjach związanych ze świętami
 • wypowiada się na temat Świąt Bożego Narodzenia
 • śpiewa w grupie wspólnie z innymi dziećmi poznane piosenki
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych swobodnych i organizowanych przez nauczyciela