• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Przewidywane osiągnięcia Poziomek na koniec listopada

 • -

Przewidywane osiągnięcia Poziomek na koniec listopada

Temat tygodnia: Kapryśna pogoda.  
Dziecko:

 • rozpoznaje zjawiska atmosferyczne i wymienia ich cechy
 • nazywa typowe zjawiska atmosferyczne: pada deszcz, słońce świeci, wieje wiatr, burza
 • rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • maluje farbą plakatową prace plastyczne inspirowane muzyką
 • rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody
 • potrafi rozróżnić siłę wiejącego wiatru i określić słownie: lekki wiaterek, silny wiatr.
 • obserwuje przyrodę i wypowiada się na temat zmian związanych z jesienią

 

Temat tygodnia: Mali konstruktorzy.

Dziecko:

 • wznosi proste konstrukcje z klocków
 • rozumie pojęcia wielkości: mały, duży, wysoki, niski
 • rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, przed
 • potrafi poprawnie liczyć w zakresie 3
 • rozpoznaje figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt
 • odtwarza rytm za pomocą ruchu oraz wywołując efekty akustyczne

 

Temat tygodnia: Mój przyjaciel zwierzak.

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta
 • naśladuje sposób poruszania się wybranych zwierząt
 • wie, jakich warunków życiowych potrzebują zwierzęta
 • zna i nazywa wybrane kolory
 • słucha uważnie krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom

 

Temat tygodnia: Dzień Pluszowego Misia

Dziecko:

 • porównuje wielkości: długi-krótki, wysoki-niski
 • stara się dzielić swoimi zabawami z innymi dziećmi
 • próbuje układać obrazek z kilku elementów
 • grupuje elementy według kryterium koloru
 • zna bohaterów książki o Kubusiu Puchatku
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych swobodnych
  i organizowanych przez nauczycieli

M.Ś