• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Śliweczki na koncercie

  • -

Śliweczki na koncercie

22 listopada 2017 „Śliweczki” razem z innymi grupami oglądały i przede wszystkim wysłuchały koncertu smyczkowego w wykonaniu Agencji Artystycznej Pro Musica. Poznaliśmy takie instrumenty jak: skrzypce, altówka i wiolonczela. Koncertowi towarzyszyła opowieść o instrumentach, z której dowiedzieliśmy się między innymi, że… instrumenty mają duszę. Na jednym ze zdjęć Antek zagląda do wiolonczeli i sprawdza, czy drewniany patyczek jest na swoim miejscu 😉 Mistrz Stolarius opowiadał z jakich elementów składają się instrumenty, „naprawiał” je i nawet „godził”, żeby się nie kłóciły i grały wspólnie jedną melodię. A my mieliśmy okazję zabawić się w dyrygentów 🙂

Koncert bardzo nam się podobał, więc nagrodziliśmy muzyków wielkimi brawami.

Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie imprezy.

M.G.