• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Przewidywane osiągnięcia na koniec grudnia – Gruszki

  • -

Przewidywane osiągnięcia na koniec grudnia – Gruszki


Temat Tygodnia : ,,Czekamy na Mikołaja”

Dziecko:
– Próbuje opisać wygląd Świętego Mikołaja
– Stara się uważnie słuchać
– Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
– Ozdabia pracę plastyczną różnorodnym materiałem

Temat Tygodnia: ,,Teatrzyk Przedszkolaka”

Dziecko:
– Wypowiada się na temat wyglądu i roli Świętego Mikołaja
– Próbuje tworzyć prace plastyczną na wybrany temat
– Doskonali prawidłowe trzymanie kredki
– Nie przerywa wypowiedzi innych

Temat Tygodnia: ,, Zwierzęta Zimą”

Dziecko:
– Rozpoznaje i nazywa obiekty kojarzące się z danym dźwiękiem
– Słucha krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom
– Ozdabia według własnego pomysłu
– Bawi się chętnie na powietrzu

Temat Tygodnia: ,,Wesoła Choinka”

Dziecko:
– Poznaje właściwości śniegu podczas lepienia kul śniegowych
– Odtwarza rytm melodii ruchem
– Wypowiada się na temat swoich prac
– Porusza się prawidłowo utrzymując równowagę