• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Przewidywane osiągnięcia – Jeżynki

  • -

Przewidywane osiągnięcia – Jeżynki

Przewidywane osiągnięcia na koniec lutego

Temat tygodnia: Śmiech to zdrowie.

Dziecko:
– zna przybory higieniczne i sposoby ich używania;
– zna kolejne etapy mycia rąk, korzysta z mydła i ręcznika;
– kontroluje ruch swojego ciała;
– stosuje pojęcia: pasuje, nie pasuje

Temat tygodnia: Eksperymentujemy.

Dziecko:
– jest otwarte na nowe doświadczenia;
– wypowiada się na temat przeprowadzonych obserwacji;
– chętnie wykonuje proste doświadczenia;
– chętnie maluje nietypowymi przyborami.

Temat tygodnia: Idziemy na sanki.

Dziecko:
– nazywa sprzęt sportów zimowych: narty, sanki, łyżwy;
– określa temperaturę powietrza: zimno, bardzo zimno;
– uzasadnia konieczność dostosowania ubioru do pogody;
– korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych.

Temat tygodnia: Poznajemy różne zawody.

Dziecko:
– stosuje określenia: długi-krótki, dłuższy-krótszy;
– rozwiązuje zagadki;
– rozwija umiejętności techniczne;
– próbuje budować dłuższe wypowiedzi na określony temat.