• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Wzrasta opłata za pobyt dziecka w żłobku

  • -

Wzrasta opłata za pobyt dziecka w żłobku

Od dnia 2 stycznia 2018r. wzrasta opłata za pobyt dziecka w żłobku, gdyż wzrosło wynagrodzenie minimalne za pracę. Zgodnie z zawartą umową w § 4 pkt 1, czytamy „ Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka/dzieci w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 17,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów (zgodnie z uchwałą nr XXXIII/341/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w prowadzonym przez Gminę Kołbaskowo Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu)”. W 2018r. będzie to kwota 367,50.