• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

 • -

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Przecławiu

„Zimowe pejzaże”

 • 1 Organizator konkursu plastycznego

      Organizatorem  konkursu są  mgr Beata Figurska i mgr  Agnieszka  Rejter

 • 2 Cel konkursu
 1. Skierowanie uwagi dzieci i ich Rodziców na wartość, jaką pełnią w naszym życiu przyroda,
 2. Nauka poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców,
 3. Zachęcanie do ochrony i sadzenia drzew oraz poszerzania wiedzy na ich temat.
 • 3 Uczestnicy konkursu
 1. Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wyłącznie dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Przecławiu
 • 4 Temat Konkursu

          „Zimowe pejzaże”.

 • 5 Przedmiot Konkursu.

          Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej temat konkursu. Interpretacja tematu dowolna i zależna od  dziecka wykonującego pracę.

 • 6 Pozostałe ustalenia.
 1. Prace powinny być wykonane indywidualnie na papierze techniką tzw. płaską: rysowanie, malowanie, techniką collage lub inną technika wybraną przez wykonawcę.
 2. Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy, która powinna zawierać: tytuł pracy plastycznej, imię i nazwisko dziecka oraz nr lub nazwę grupy.
 3. Prace należy składać u organizatora konkursu, p. B. Figurskiej lub p. A. Rejter ewentualnie u wychowawców grup.
 4. Termin składania prac upływa z dniem 1.02.2018 r.
 5. Każde dziecko może złożyć w ramach konkursu maksymalnie jedną pracę.
 6. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów konkursu.
 7. Autorzy prac otrzymają nagrody: I, II i III miejsce – nagrody rzeczowe, pozostałe dzieci otrzymają nagrodę pocieszenia.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 lutego 2018 r. o godz. 10.00.
 9. Przyniesienie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego Rodziców/Opiekunów prawnych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także z wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.
 10. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z p. Beatą Figurską lub p. Agnieszką Rejter.