• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Informacja

  • -

Informacja

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

Informujemy, że dla dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu, rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Druki otrzymają Państwo bezpośrednio od wychowawców grup. Termin złożenia deklaracji – 6 kwietnia 2018r. w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Przecławiu.