• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Przewidywane osiągnięcia – Jeżynki

  • -

Przewidywane osiągnięcia – Jeżynki

Przewidywane osiągnięcia na koniec kwietnia.

Temat tygodnia: Wesołe pisanki.
Dziecko:
– słucha uważnie krótkich utworów literackich;
– zna niektóre zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi;
– chętnie podejmuje prace plastyczne, doprowadza je do końca, dodaje elementy według własnego wyboru;
– zna znaczenie słowa pisanka.

Temat tygodnia: Dzień i noc.
Dziecko:
– zna stałe następstwo dnia i nocy;
– wie, że są określone pory dnia i nocy i łączy je z wykonywanymi czynnościami;
 – zna i nazywa wybrane zwierzęta aktywne w nocy: sowa, mysz, nietoperz, kuna;
– doskonali rozwój poprzez wrażenia wzrokowe, dotykowe, ruchowe.

Temat tygodnia: Kolorowe witaminy.
Dziecko:
– wypowiada się na temat czynników wpływających na zdrowie człowieka: jedzenie warzyw i owoców, zabawy na powietrzu, poobiedni odpoczynek;
– wie co wpływa korzystnie na zdrowie;
– wie, że trzeba zachować umiar w jedzeniu słodyczy;
– spożywa posiłki zachowując zasady higieny.

Temat tygodnia: Mali ekolodzy.
Dziecko:
– wie, dlaczego odpady trzeba segregować;
– zna kolor co najmniej jednego pojemnika i wie, jakie odpady można do niego wrzucać np. papier – niebieski;
– zna zasady zachowania się w lesie;
– wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka i przyrody.

Temat tygodnia: Nasza miejscowość, nasz gmina.
Dziecko:
– zna nazwę miejscowości, w której mieszka;
– wskazuje budynek przedszkola, plac zabaw, szkołę, kościół, bibliotekę;
– wypowiada się na temat zdjęć obiektów, nazywając i wskazując szczegóły;
– wie, jak należy się zachowywać podczas jazdy autokarem i spektaklu.