• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

  • -

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

Informujemy, że dla dzieci, które będą kontynuować pobyt w Publicznym Żłobku Gminnym  w Przecławiu, rodzice składają deklarację o dalszej kontynuacji na rok szkolny 2018/2019 . Druki otrzymają Państwo bezpośrednio od wychowawców grup. Termin złożenia deklaracji – 6 kwietnia 2018r. w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Przecławiu.