• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Przewidywane osiągnięcia dzieci z grupy Poziomki

  • -

Przewidywane osiągnięcia dzieci z grupy Poziomki

Temat tygodnia: Dzień i noc

Dziecko:

– zna stałe następstwo dnia i nocy

– zna różnice między dniem i nocą

– ćwiczyło umiejętności dostrzegania i układania rytmów

– zna nazwy zwierząt aktywnych nocą

 

Temat tygodnia: Kolorowe witaminy

Dziecko:

– poszerzyło wiadomości na temat zdrowego odżywiania się i trybu życia

– rozwinęło percepcje smakowe i węchowe

– zna zasady higieny obowiązujących podczas spożywania posiłków

-wie, co wpływa korzystnie na zdrowie

 

Temat tygodnia: Mali ekolodzy

 Dziecko:

– zna znaczenia słowa „przyroda”

– dostrzega piękno przyrody podczas spacerów i zabaw w ogródku przedszkolnym

-wie dlaczego odpady trzeba segregować

– zna zasady segregacji odpadów

– ćwiczyło umiejętności klasyfikowania

 

Temat tygodnia: Nasza miejscowość, nasza gmina

Dziecko:

–  zna charakterystyczne miejsca Przecławia i Warzymic

– zna nazwę miejscowości w której mieszka-

-zna proste wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej

– zna zasady zachowania się w miejscach publicznych i bezpiecznego  zachowania  podczas  jazdy  autokarem

– rozbudzenie zainteresowań dzieci teatrem, kształtowanie kulturalnego  odbioru  sztuki