• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Przewidywane osiągnięcia Poziomek na koniec maja

  • -

Przewidywane osiągnięcia Poziomek na koniec maja

Temat tygodnia: Bezpieczny przedszkolak
Dziecko:
– zna symbol miasta Warszawy
– poznało zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
– utrwaliło zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, chodniku i ścieżce rowerowej
– poznało specyfikę zawodu strażaka i jego miejsce pracy

Temat tygodnia: Na wiejskim podwórku
Dziecko:
-zna piosenki o tematyce związanej z tematem
-odtwarza ruchem zachowania wybranych gatunków zwierząt
-rozpoznaje i nazywa odgłosy wybranych gatunków zwierząt: koń, kura, krowa

Temat tygodnia:Dla Mamy i Taty
Dziecko:
– zna nazwę planety, na której mieszka
– zna imiona rodziców, rodzeństwa, dziadków
– wyraża swoje uczucia do bliskich
– opowiada o swojej rodzinie
– wykonuje upominki okolicznościowe dla bliskich
– liczy w zakresie trzech

Temat tygodnia: Idziemy do ZOO
Dziecko:
– rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt egzotycznych
– tworzy wyklejanki z wykorzystaniem różnych materiałów
– rozpoznaje i naśladuje sposób poruszania się wybranych zwierząt egzotycznych