• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Zamierzenia na maj – grupa Gruszki

  • -

Zamierzenia na maj – grupa Gruszki

Zamierzenia na miesiąc maj –Grupa Gruszki

Temat Tygodnia: ,,Mój Dom”

Dziecko:

-dobiera dwa jednakowe lub różniące się jednym szczegółem obrazki

-używa w mowie czynnej określonego zasobu słów zgodnie z regułami gramatyki

-rozpoznaje najbliższą okolicę

-wskazuję budynek Przedszkola, Plac Zabaw ,okoliczne sklepy

Temat Tygodnia: ,,Na wiejskim podwórku”

Dziecko:

-wypowiada się na temat ilustracji nazywając zwierzęta i przedmioty

-próbuje nazywać czynności wykonywane przez postacie przedstawione na ilustracji

-wypowiada się na temat treści opowiadania

-zadaje pytania do treści wysłuchanego tekstu

Temat Tygodnia: ,,Dla Mamy i Taty”

Dziecko:

-potrafi współdziałać podczas zabawy

-zna imiona rodziców, rodzeństwa ,dziadków

-wykonuje upominki okolicznościowe dla bliskich

-porównuje liczebności zbiorów – dużo, mało, tyle samo

Temat Tygodnia: ,,Idziemy do ZOO”

Dziecko:

-uważnie ogląda prezentację

-rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt

-uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze  śpiewem

-potrafi budować krótkie dialogi

 

K.Gaweł