• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
 • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

Przewidywane osiągnięcia dziecka 3- letniego na koniec czerwca

 • -

Przewidywane osiągnięcia dziecka 3- letniego na koniec czerwca

Temat tygodnia:

 1. Tydzień I Święto dzieci:

Dziecko:

 • Wypowiada się na temat wiersza, wie jak nazywa się osoba  która się chwali
 • Porównuje liczebność zabawek stosując określenia: mniej/więcej, o ile więcej o ile mniej
 • Łączy ruch z muzyką, reaguje na zmiany tempa w muzyce
 • Wie jak wyglądają dzieci z różnych stron świata
 • Wykonuje pracę plastyczną dla kolegi z użyciem czarnej kartki, wycinanek tworząc dowolną sylwetkę
 1. Tydzień II Moje podwórko

Dziecko:

 • Wypowiada się na temat przyjaźni w oparciu o wiersz „Jak Wojtek szukał przyjaciela”
 • Przeliczania w zakresie czterech z wykorzystaniem piaskowych babeczek
 • Porusza się rytmicznie do  utworu muzycznego ”Z motylem na głowie”
 • Wykleja obrazek piłki wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych
 • Rozwiązuje zagadki poprzez odgadywanie zakrytych częściowo obrazków
 1. Tydzień III Nadchodzą wakacje

 Dziecko:

 • Naśladuje odgłosy wydawane przez różne środki lokomocji
 • Tworzy pojazd z czterech figur geometrycznych (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt)
 • Śpiewa fragment piosenki ze słuchu
 • Porusza się rytmicznie przy muzyce, ilustruje ruchem słowa piosenki
 • Tworzy pracę plastyczną: łączy różne techniki plastyczne
 • Aktywnie bierze udział w zabawach ruchowych
 1. Tydzień IV Gimnastyka ważna sprawa

 Dziecko:

 • Zna skutki niezdrowego trybu życia, rozumie znaczenie ruchu dla zdrowia,
 • Klasyfikuje obiekty w sensowny sposób
 • Wykonuje prace plastyczną „Medal”
 • Potrafi zgodnie ćwiczyć w grupie,
 • Wie, jak można bawić się na świeżym powietrzu
 • Kształtuje właściwą postawę ciała
 • Rozwija sprawność fizyczną (marsz, bieg, skoki obunóż)