• sekretariat@przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl
  • 782-557-554 Sekretariat Przedszkole

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

  • -

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Dyrektor Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu, informuje o zmianie wysokości stawki żywieniowej za każdy dzień pobytu dziecka w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu na 11,00 zł. od dnia 1 września 2018r. ( zgodnie z Uchwałą nr XLIV/476/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w prowadzonym przez Gminę Kołbaskowo Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu)